fbpx

Aktualności

Zajęcia z malarstwa dla dorosłych

Serdecznie zapraszamy osoby dorosłe, chcące rozwijać swoje zdolności artystyczne w zakresie malarstwa i rzeźby do nowej pracowni w GDK. Podczas cotygodniowych spotkań, będzie okazja do wspólnego twórczego działania pod okiem instruktora ( Anna Obszyńska ).
Malarstwo sztalugowe, rysunek, grafika, rzeźba, batik … i trochę oderwania od codzienności :-)*

Opłata za zajęcia 50 zł/msc. Liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji w sekretariacie GDK.

Teatr Brama poszukuje wolontariuszy!

Teatr Brama szuka chętnych do udziału w warsztatach teatralnych i przedstawieniu, które zorganizuje włoska grupa teatralna MinesTROC. Włosi przyjeżdżają do Goleniowa, by wspólnie z mieszkańcami przygotować spektakl, a w jego trakcie ugotować minestrone – znaną na całym świecie włoską zupę. Potrzebują pomocy, żeby przygotować maski, lalki i tańce. Potrzebują wsparcia także na scenie. Potrzebują pomocy w dokumentacji wideo. Nikt nie musi mieć doświadczenia ani aktorskiego, ani kulinarnego, ani filmowego. Trzeba tylko poświęcić 3 dni na udział w warsztatach (28-30 sierpnia) i 4 razy wystąpić w przedstawieniu. Warsztaty są kierowane do wszystkich grup wiekowych. Odbędą się w dniach 28-30 sierpnia od godz. 11:00 do 15:00 i będzie to: - tworzenie masek z papier-mâché, - tworzenie dużych lalek i nauka sterowania nimi, - proste tańce, - tworzenie filmów (uczestnicy muszą mieć własnego smartfona, kamerę lub aparat fotograficzny). Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia pod numerem tel. 533311214 przyjmuje Jenny Crissey z Teatru Brama.

MinesTROCplakat

 

mines1

mines3

Zapytanie ofertowe - Dożynki 2017

Goleniowski Dom Kultury organizuje w dniu 26 sierpnia 2017 r. imprezę plenerową „Dożynki Gminne””. W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty wynajmu urządzeń dmuchanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych

I. ZAMAWIAJĄCY

Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych wraz z transportem i osobami do ich obsługi na imprezę plenerową „Dożynki Gminn”, organizowaną przez Goleniowski Dom Kultury, której realizacja nastąpi 26 sierpnia 2017 r. Osoba, bądź osoby, które wynajmą w/w urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/użytkowników tych urządzeń.

Czas wynajmu: od godz.15.00 do godz.23.00.

Część artystyczna (występy na scenie) godz.16.00 – 19.00

Zabawa taneczna godz. 19.00 – 24.00

III. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Zamawiający nie przeznacza na wynajem urządzeń środków finansowych.

Kryterium wyboru oferty będzie ilość i jakość oferowanego sprzętu oraz cena zaproponowana dla zamawiającego za wyłączność wystawienia przedmiotowych urządzeń.

Jedyną formą zapłaty za korzystanie podczas imprezy ze sprzętu będą zebrane przez oferenta środki finansowe od osób korzystających z urządzeń.

IV. MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ FESTYNU

Goleniów, Park Miejski pomiędzy ulicami Szczecińską i Norwida.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarcze

Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej

Kopia umowy ubezpieczenia firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem

Dokumentację zdjęciową proponowanych urządzeń

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Dane osoby upoważnionej do kontaktu

VI. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Dostęp do źródła energii elektrycznej

Utrzymanie czystości i porządku na terenie imprezy

VII. MIEJSCE TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej, podpisana i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: albo przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.

Termin składania ofert: do 18 sierpnia 2017 r.

Informacje dodatkowe: Mieczysław Bździuch – 506 116 501

Podkategorie

Podkategorie

Newsletter

colorart2020 modul

logo EKDUSBMK

Najbliższe wydarzenia

mamo-tato

ciesz-sie-ziemio-cd

alepak-plyta

Polecamy

artysci24

 zpitzg-ina

kulturaonline

btn gm foto banner

pracownia-ceramiczna

btn program aktywnych spolecznosci banner

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90