fbpx
Ułatwienia
dostępności

LOgo CA

km2018-1

LOgo CA

Wolontariat


Instruktor: Mieczysław Bździuch

Miejsce:

Goleniowski Dom Kultury

Brama Wolińska

 Informacje:
 Mieczysław Bździuch, tel. 506 116 501


wolontarial_logo2

Goleniowskie Centrum Wolontariatu powstało w kwietniu 2003 roku z inicjatywy dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury Zbigniewa Łukaszewskiego. Od początku działa przy Goleniowskim Domu Kultury. Posiada wydzielone pomieszczenie wraz z umeblowaniem i sprzętem komputerowym.

W trakcie swojej działalności Centrum nawiązało współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy i miasta Goleniów, które ze względu na charakter swej działalności korzystają bądź powinny korzystać z pracy wolontariuszy?

Są to :
- Towarzystwo Walki z Kalectwem,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
- Stowarzyszenie “Samarytanin II”,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Szpital Publiczny,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Zespół Szkół Specjalnych,
- Goleniowski Dom Kultury,
- Olimpiady Specjalne – Polska,
- Sekcja Sportowa “Małe Co Nieco”,
- Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów ,
- Wolontariat PCK,
- Caritas,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Dom Dziecka w Mostach,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Odbyły się dwa szkolenia dla koordynatorów z instytucji i organizacji oraz wolontariuszy.Prowadzili je trenerzy z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Poznaniu. W Goleniowskim Centrum Wolontariatu działa około 100 wolontariuszy.

HISTORIA

Do lipca 2004 kierownikiem był Sebastian Zimnicki.Obecnie jest nim Mieczysław Bździuch.

Wolontariusze Centrum uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:


Rok 2003
- 31.05 – akcja “Malowanie Świata
- 18 – 21. 08 – zajęcia terapeutyczne dla młodzieży w miejscowości Miłowo
- Malowanie Izby Przyjęć Szpitala w Goleniowie
- Koncert hip – hopowy

- Nauka tańca break – dance
- Zabawy mikołajkowe w szpitalu i Świetlicy Środowiskowej

Rok 2004
- 4 wrzesień – Festyn Organizacji Pozarządowych (własne stoisko z materiałami dotyczącymi działalności wolontariatu, kolportowanie ulotek propagujących naszą działalność, występ wolontariuszy na scenie – przybliżenie publiczności idei wolontariatu oraz działalności Goleniowskiego Centrum Wolontariatu, śpiewanie piosenek).
- Kwiecień, Maj - Wrzesień, Październik – Autobus Kulturalny (obsługa sprzętu, organizowanie zabaw dla dzieci)
- 4 grudzień – zorganizowanie Dnia Wolontariusza; poczęstunek, integracja wolontariuszy.
- 6 grudzień - “Mikołaje są wśród nas” - impreza na goleniowskich Plantach; własne stoisko, pomoc przy obsłudze imprezy.
- Grudzień -  “Mikołajki 2004r. w gminie Goleniów”- projekt realizowany w ramach oferty zadania publicznego powierzonego przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie. W ramach tego zadania wolontariusze zorganizowali dla dzieci wszystkich wiosek Gminy Goleniów zabawy mikołajkowe połączone z rozdawaniem słodyczy jako prezentów.
- 17 grudzień – udział w imprezie mikołajkowej na Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Goleniowie; śpiewanie kolęd, zabawa z dziećmi.
- W dniach 11-12 grudnia odbyło się szkolenie wolontariuszy Goleniowskiego Centrum na temat “Program Młodzież”, mające na celu zapoznanie wolontariuszy z ideą tego programu oraz nauczenie pisania wniosków na międzynarodową wymianę młodzieży. Szkolenie prowadził pracownik Ośrodka Regionalnego Narodowej Agencji Programu Młodzież w Szczecinie.

Wolontariusze Goleniowskiego Centrum Wolontariatu współpracowali z następującymi organizacjami i instytucjami:
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Marszewie, pomoc w prowadzeniu Świetlicy Środowiskowej w Goleniowie
- Towarzystwo Walki z Kalectwem – regularne spotkania z osobą niepełnosprawną, pomoc w organizacji Rajdu Integracyjnego, pomoc w pracach sekcji żeglarstwa dla osób niepełnosprawnych, regularna pomoc w zajęciach sportowych
- Caritas – prowadzenie Świetlicy Środowiskowej
- Szpital Powiatowy w Goleniowie – praca na Oddziale Opieki Długoterminowej, pomoc w pracach biurowych
- Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Wojennych – noszenie obiadów inwalidzie wojennemu
- Goleniowski Dom Kultury – pomoc instruktorowi przy prowadzeniu zajęć z dziećmi w Krępsku i Marszewie, pomoc przy akcji “Budujemy Nasze Domki”
- Udzielanie korepetycji – w sierpniu z większości przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, od września z matematyki.

We wrześniu odbyło się spotkanie Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury i Kierownika Centrum Wolontariatu z kierownictwem i pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie na temat zasad współpracy między placówką a wolontariatem. W październiku kierownik Centrum przedstawił zasady takiej współpracy na Radzie Pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych  w Goleniowie oraz na spotkaniu z dyrektorem Domu Dziecka w Mostach.

Rok 2005

10 lutego złożyliśmy deklaracje przystąpienia do sieci Centrum Wolontariatów w Polsce i zostaliśmy przyjęci.
Akcje, w których uczestniczyli wolontariusze:
- wypełnianie zeznań podatkowych dla osób niezamożnych;
- uroczystość dla osób niepełnosprawnych z powiatu goleniowskiego;
- imprezy organizowane przez Towarzystwo Walki z Kalectwem i Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie;
- "Baw się z Grodnicą i przyjaciółmi" (malowanie twarzy, gry, zabawy, konkursy);
- "Skarby królowej Bony" w Imnie (malowanie twarzy, gry, zabawy, konkursy);
- Ferie zimowe (malowanie twarzy, gry, zabawy, konkursy);
- Majówka ( malowanie twarzy, gry, zabawy, konkursy);
- Dzień Dziecka (malowanie twarzy,gry, zabawy, konkursy);
- festiwal UNESCO (gry, zabawy,konkursy);
- Kupalnocka (malowanie twarzy,gry, zabawy,konkursy);
- I Festiwal Hanzeatycki;
- spotkania z kulturą ukraińską;
- Mikołajki (gry,zabawy,konkursy);
- samodzielne akcje "Dzień Dziecka na terenach wiejskich Gminy Goleniów i "Mikołajki 2005 w gminie Goleniów" (wolontariusze dotarli do dzieci ze wszystkich wiosek w gminie organizując gry, zabawy, konkursy).

Ponadto:
-wolontariusze opiekowali się osobami niepełnosprawnymi,często współpracowali w tym zakresie z Klubem Seniora "Relaks";
-systematycznie pracowali z OPS w Goleniowie (opiekowali się dzieckiem z wodogłowiem, pomagali pracownikom socjalnym,nosili obiady sobie z trudnościami w poruszaniu się) oraz z Środowiskowym Domem Samopomocy (odprowadzali po zajęciach osoby na wózku inwalidzkim);
- udzielali porad prawnych w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej;
- przez okres trzech miesięcy wolontariuszka spotykała się z dzieckiem z zaburzeniami słuchu;
-systematycznie pracowała wolontariuszka przy wydawaniu posiłków dla osób potrzebujących (przez Stowarzyszenie "Samarytanin II);
-kierownik Centrum pomagał założyć Koło Wolontariatu w Maszewie (prowadził zebranie organizacyjne i szkolenie wolontariuszy), a także Koło Wolontariatu przy SP w Lubczynie;
Wolontariusze mieli okazję spotykać się na spotkaniach organizacyjnych przed większymi akcjami, ale także na ognisku z okazji "Pieczonego Ziemniaka" oraz zabawy karnawałowej.

Rok 2006
Wolontariusze uczestniczyli w większości imprez i akcji jakie miały miejsce również w 2005 roku.
Centrum Wolontariatu założyło tematyczny Bank Czasu, w ramach którego:
-dwoje wolontariuszy prowadziło kurs komputerowy do którego zgłosiło się 20 osób,
-wolontariusze pomagali w montowaniu wystaw organizowanych przez GDK;
-wolontariusz przeprowadził kurs pierwszej pomocy dla pozostałych wolontariuszy;
W ramach wymiany czasu:
- wolontariusz pracował na jachcie w zamian za instruktaż, a następnie rejsy po Jeziorze Dąbskim;
-uszył spodnie w zamian za prowadzenie kursu;
-przeprowadził krótki instruktaż na temat jak prowadzić rozmowy telefoniczne w zamian za kurs obsługi komputera.
Kontynuowane są działania systematyczne z roku 2005, oprócz tego wolontariusze udzielali korepetycji potrzebującym dzieciom.
Od września, raz w tygodniu, dyżurowała wolontariuszka znająca język migowy (pomagała w tłumaczeniu, pisaniu pism osobom niesłyszącym).
Od listopada ruszył program "Starszy Brat, Starsza Siostra". W programie wzięło udział 11 wolontariuszek ze szkół ponadgimnazjalnych, przeszły one szkolenie prowadzone przez Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Goleniowie. "Przyszywane" siostry spotkały się ze swoim "rodzeństwem"regularnie (spacery, odrabianie lekcji, zajęcia sportowe, basen itp).

Rok 2007
-działania akcyjne i systematyczne z lat 2005 i 2006 prowadzone były nadal.
-wolontariusze byli bardzo zaangażowani w działania związane z Pilotażowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER+ (uczestniczyli w ok. 25 imprezach organizowanych w ramach tego programu na terenie Gmin Goleniów, Osina, Stepnica, Przybiernów).
-od listopada realizowana była druga edycja programu "Starszy Brat, Starsza siostra", w której wzięło udział 20 wolontariuszy ze szkół ponadgimnazjalnych. Przeszli oni szkolenie, po którym stali się "przyszywanymi" siostrami i braćmi dla dzieci ze szkół podstawowych w Goleniowie.
-wolontariusze udzielali korepetycji potrzebującym dzieciom;
-wolontariuszka poprowadziła kurs kandydatek na modelki. Swoje osiągnięcia zaprezentowały m.in. na imprezie w Niemczech;
- niestety nie powiodła się próba utworzenia kolejnego Banku Czasu.

Rok 2008
-w działaniach akcyjnych i systematycznych z poprzednich lat wolontariusze pomagają oraz prowadzą zabawy na swoim własnym stanowisku;
-dwie wolontariuszki podczas ferii zimowych prowadzą warsztaty ekologiczne dla dzieci (podchody w lesie wraz ze spotkaniem z leśnikiem oraz zabawę w tzw. "ekoludki");
- podczas wakacji wolontariusze organizują akcję "budujemy domki";
- dwie wolontariuszki podczas wakacji prowadzą warsztaty ekologiczne, a także wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach;
-od listopada realizowana jest już trzecia edycja programu "Starszy Brat, Starsza Siostra";
-wolontariusze stworzyli nieformalną grupę HAMleci, uzyskali oni dotację od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację zadań, które prowadzone będą od lutego do czerwca 2009 roku.

Rok 2009
-w lutym piątka wolontariuszy zostaje przeszkolona na Koordynatorów Prac Wolontariuszy.

 


 

 

POBIERALNIA:

word_icon ulotka.doc

word_icon logo.jpg

word_icon formularz_dla_wolontariusza.doc

Biuro czynne:

Poniedziałek 14.00-18.00
Wtorek 11.00-15.00
Środa 14.00-18.00
Czwartek 14.00-18.00
Piątek 10.00-14.00

W związku z realizacją zadań Centrum Wolontariatu godziny otwarcia biura mogą ulec zmianie.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny - tel. 091 407 13 20, 0792 891 964

Newsletter

BMK

km2024-2

Dołącz do nas na FacebookuZobacz nas na YouTube

 

Najbliższe wydarzenia

  Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej

  Plac Bramy Wolińskiej 1

  72 - 100 Goleniów

  tel: 091 418 95 90

  e-mail: cit@turystyka.goleniow.pl

   

  Godziny otwarcia:

  od 1 X do 30 IV - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00

  od 1 V do 30 IX - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00,              w soboty w godzinach 10:00 - 14:00

  Polecamy

   zpitzg-ina

  Goleniowski Dom Kultury

  ul. Słowackiego 1

  72-100 Goleniów

  tel. +48 91 418 26 88

  e-mail: gdk@goleniow.pl

  pl. Bramy Wolińskiej 1

  72-100 Goleniów

  tel. +48 91 418 95 90

   

  Deklaracja dostępności