fbpx
Ułatwienia
dostępności

Zakup i udostępnianie sprzętu oświetleniowego

logo

Tytuł operacji: Zakup i udostępnianie sprzętu oświetleniowego
Umowy przyznania pomocy nr 01182-6930-UM1641926/14 z dnia 18.06.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 37 865,55 zł.; Kwota do refundacji 24 628,00 zł.

W ramach operacji zakupiono:
1 szt. reflektor prowadzący
2 szt. ruchomych głów
1 szt. splitter DMX
2 szt. Blinder 4 x PAR 120V 650 W 
10 szt. led bar
4 szt. reflektor profilowy 575W
1 szt. regulator przenośny.

Sprzęt będzie udostępniany radom sołeckim i stowarzyszeniom działającym na obszarach wiejskich na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych (decydować będzie kolejność zgłoszenia). Sprzęt każdorazowo będzie obsługiwany przez pracownika GDK w ramach obowiązującego zakresu obowiązków.

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji -
Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Newsletter

ca2022katalog

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności