fbpx
Ułatwienia
dostępności

PROW

Zakup i udostępnianie sprzętu oświetleniowego

logo

Tytuł operacji: Zakup i udostępnianie sprzętu oświetleniowego
Umowy przyznania pomocy nr 01182-6930-UM1641926/14 z dnia 18.06.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 37 865,55 zł.; Kwota do refundacji 24 628,00 zł.

W ramach operacji zakupiono:
1 szt. reflektor prowadzący
2 szt. ruchomych głów
1 szt. splitter DMX
2 szt. Blinder 4 x PAR 120V 650 W 
10 szt. led bar
4 szt. reflektor profilowy 575W
1 szt. regulator przenośny.

Sprzęt będzie udostępniany radom sołeckim i stowarzyszeniom działającym na obszarach wiejskich na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych (decydować będzie kolejność zgłoszenia). Sprzęt każdorazowo będzie obsługiwany przez pracownika GDK w ramach obowiązującego zakresu obowiązków.

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji -
Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Zakup sprzętu nagłaśniającego

logo

Umowy przyznania pomocy nr 01173-6930-UM1641925/14 z dnia 18.06.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 36 478,00 zł.; Kwota do refundacji 23 701,59 zł.

Zakupiono następujący sprzęt:
- Mikrofon Shure Beta 52 - 1 szt.
- Mikrofon Shure Beta 57 - 1 szt.
- Mikrofon Shure Beta 58 - 1 szt.
- Mikrofon Shure SM 57 - 2 szt.
- Mikrofon Shure SM 58 - 2 szt.
- Mikrofon Shure SM 81 - 4 szt.
- Mikrofon ATM 350 - 1 szt.
- Radial Pro 48 - Dibox aktywny 4 szt.
- Radial Pro AV1 - jednokanałowy pasywny dibox -1 szt.
- Statyw mikrofonowy wysoki -4 szt.
- Statyw mikrofonowy niski -2 szt.
- Multicor; komplet -2 szt. długość 30m
- Odtwarzacz CD/MP3/USB - 1 szt.
- Kolumna Yamaha MSR 400 s - aktywna -2 szt.
- Kable mikrofonowe 5szt/5m, 5szt/9m - 10 szt.
- Mikrofony bezprzewodowe zestaw 1 szt.


Sprzęt będzie udostępniany mieszkańcom obszaru LGD, radom sołeckim i stowarzyszeniom działającym na obszarach wiejskich na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych (decydować będzie kolejność zgłoszenia).

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji - Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zakup instrumentów muzycznych dla osób muzykujących z obszarów wiejskich Gminy Goleniów

logo

Umowy przyznania pomocy nr 01144-6930-UM1641918/14 z dnia 18.06.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 37 614,00 zł.; Kwota do refundacji 24 464,00 zł.

W ramach operacji zakupiono:
2 szt. FLET POPRZECZNY,
2 szt. SAKSOFON ALTOWY,
2 szt. SAKSOFON TENOROWY,
2 szt. TRABKA,
1 szt. PUZON,
Instrumenty będą użyczane mieszkańcom nieodpłatnie. Osobą odpowiedzialną za udostępnianie będzie muzyk, pracownik Goleniowskiego Domu Kultury i po badaniu słuchu muzycznego i stwierdzeniu celowości (wpływ wypożyczenia na rozwój danej grupy muzycznej) podejmie decyzję o wypożyczeniu. Instrumenty będą wypożyczane na czas do 3 m-cy z możliwością przedłużania.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji -
Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zakup instrumentów i uszycie strojów szamotulskich oraz wykonanie masek do przedstawienia „Kulig Polski” dla ZPiT INA

logo

Umowy przyznania pomocy nr 01093-6930-UM1641694/13 z dnia 02.04.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 32 056,98 zł.; Kwota do refundacji 25 000,00 zł.

W ramach operacji zakupiono:
10 kompletów strojów szamotulskich dla mężatek (żakiet, kryza, spódnica, fartuch, korale czerwone).
10 szt. męskich „Jak” – forma krótkiej czerwonej marynarki
10 szt. męskich katan szamotulskich – forma bezrękawnika
5 par butów czarnych skórzanych męskich
5 par butów czarnych skórzanych damskich
40 szt. masek typu weneckiego –do wykonywania widowiska „Kulig Polski”.
1 szt. Kontrabas drewniany 3/4 z pokrowcem
1 szt. bęben typu cajon z pokrowcem
1szt. bęben obręczowy radomski

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji -
Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warsztaty folklorystyczne w 6 wsiach Gminy Goleniów

logo

Umowy przyznania pomocy nr 01077-6930-UM1641690/13 z dnia 25.03.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 15 941,40 zł.; Kwota do refundacji 12 180,00 zł.

W sześciu wsiach Gminy Goleniów: Kliniskach Wielkich, Rurzycy, Żdżarach, Świętej, Bolechowie i Białuniu w terminie od listopada 2013 r. do maja 2014 r. odbyły się warsztaty folklorystyczne przeznaczone dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze wsi Gminy Goleniów. Warsztaty prowadzone były przez członków Kapeli Goleniowskiej i Zespołu Śpiewaczego RUTKA Goleniowskiego Domu Kultury, których wspierali wolontariusze.

Program warsztatów obejmował:
- prezentację instrumentów ludowych
- prezentację utworów z różnych regionów Polski oraz pieśni ukraińskich, białoruskich, wileńskich i lwowskich
- omówienie regionów i cech muzyki ludowej w Polsce
- prezentację i pokaz strojów ludowych z różnych regionów Polski
- przypomnienie roku obrzędowego
- naukę pieśni ludowych
- naukę tańców narodowych (podstawy).
W warsztatach wzięło łącznie 190 osób.

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji - Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Organizacja koncertu galowego z okazji XX-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ina oraz  wydanie materiałów promujących działalność grupy

logo

Tytuł operacji: Organizacja koncertu galowego z okazji XX-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ina oraz wydanie materiałów promujących działalność grupy
Umowy przyznania pomocy nr 00818-6930-UM1641304/13 z dnia 09.09.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 31 441,00 zł.; Kwota do refundacji 25 000,00 zł.

We wrześniu 2013 roku przypadł 20 jubileusz zespołu podczas którego zrealizowano uroczysty koncert i spotkanie integracyjne w formie bankietu (poczęstunek dla osób występujących podczas koncertu.). Ponadto koncert był okazją do podsumowania działalności zespołu i promocji jego osiągnięć poprzez wydanie materiałów promocyjnych i publikacji. Wydane materiały posłużyły promocji lokalnej twórczości kulturalnej obszaru LGD.

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji -
Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Zakup mobilnego placu zabaw dla dzieci z obszarów wiejskich Gminy Goleniów

logo

Tytuł operacji: Zakup mobilnego placu zabaw dla dzieci z obszarów wiejskich Gminy Goleniów
Umowa przyznania pomocy nr 01148-6930-UM1641916/14 z dnia 18.06.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 22 547,24 zł.; Kwota do refundacji 14 568,00 zł.

Grupa docelowa – mieszkańcy obszaru LGD.
1. Zakup namiotów o wymiarach 3m x 6 m Typu "szybki montaż" szt.2
2. Zakup dmuchanych placów zabaw szt.3
3. Zakup mega klocków 15 elementowych - 1 komplet - klocki piankowe
4. Zakup zestawu 11 elementowego- 1 komplet - klocki piankowe
5. Zakup zestawu KOT-TUNEL- 1 komplet - klocki piankowe
6.Zakup ścianek konstrukcyjnych WP szt. 9
7.Zakup mini piekarnika szt. 2
8.Zakup kuchenki mikrofalowej szt. 1
9. Zakup projektora multimedialnego szt. 1
10. Zakup netbooka szt. 1

Sprzęt będzie udostępniany radom sołeckim, organizacjom pozarządowym działającym na wsi na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych.

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji -
Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Dofinansowanie na kostiumy dla ZPiTZG "INA"

logo2

Goleniowski Dom Kultury pozyskał środki finansowe na uszycie 10 kompletów kostiumów kontuszowych dla Zespołu Pieśni i Tańca INA.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy przyznania pomocy nr 00360-6930-UM1640502/11 zawartej w dniu 4.04.2012 r. na  operacje z zakresu Małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Tytuł operacji:  „Kostiumy kontuszowe dla Zespołu Pieśni i Tańca Ina”
Całkowita kwota operacji: 35 000 zł
Kwota do refundacji: 24 500 zł

Newsletter

LOgo CA

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności