fbpx
Ułatwienia
dostępności

Organizacja koncertu galowego z okazji XX-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ina oraz  wydanie materiałów promujących działalność grupy

logo

Tytuł operacji: Organizacja koncertu galowego z okazji XX-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ina oraz wydanie materiałów promujących działalność grupy
Umowy przyznania pomocy nr 00818-6930-UM1641304/13 z dnia 09.09.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 31 441,00 zł.; Kwota do refundacji 25 000,00 zł.

We wrześniu 2013 roku przypadł 20 jubileusz zespołu podczas którego zrealizowano uroczysty koncert i spotkanie integracyjne w formie bankietu (poczęstunek dla osób występujących podczas koncertu.). Ponadto koncert był okazją do podsumowania działalności zespołu i promocji jego osiągnięć poprzez wydanie materiałów promocyjnych i publikacji. Wydane materiały posłużyły promocji lokalnej twórczości kulturalnej obszaru LGD.

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji -
Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Newsletter

ca2022katalog

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności