fbpx
Ułatwienia
dostępności

Zakup instrumentów muzycznych dla osób muzykujących z obszarów wiejskich Gminy Goleniów

logo

Umowy przyznania pomocy nr 01144-6930-UM1641918/14 z dnia 18.06.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 37 614,00 zł.; Kwota do refundacji 24 464,00 zł.

W ramach operacji zakupiono:
2 szt. FLET POPRZECZNY,
2 szt. SAKSOFON ALTOWY,
2 szt. SAKSOFON TENOROWY,
2 szt. TRABKA,
1 szt. PUZON,
Instrumenty będą użyczane mieszkańcom nieodpłatnie. Osobą odpowiedzialną za udostępnianie będzie muzyk, pracownik Goleniowskiego Domu Kultury i po badaniu słuchu muzycznego i stwierdzeniu celowości (wpływ wypożyczenia na rozwój danej grupy muzycznej) podejmie decyzję o wypożyczeniu. Instrumenty będą wypożyczane na czas do 3 m-cy z możliwością przedłużania.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji -
Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Newsletter

ca2022katalog

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności