fbpx
Ułatwienia
dostępności

LOgo CA

km2018-1

LOgo CA

O PROJEKCIE/ ABOUT PROJECT

ENG BELOW

 

Szukamy ludzi z sercem i językiem 😊

Goleniowski Dom Kultury przygotowuje się do organizacji XXX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art. Chcemy, aby dzieci z całego świata namalowały prace inspirowane tekstami trzynastu legend, które napisali najmłodsi mieszkańcy Goleniowa. Poszukujemy osób, które przetłumaczą, przeczytają i nagrają legendę w języku innym niż polski. Chcemy zgromadzić i udostępnić w sieci jak najwięcej interpretacji we wszystkich językach świata, by w ten sposób umożliwić dzieciom swobodne tworzenie.  Nasza akcja ma jednak jeszcze jeden kluczowy cel: pokazanie sobie i innym, że sztuka może jednoczyć i działać ponad podziałami, a język, który zwykle jest barierą potrafi także spajać! 

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy naszych przyjaciół: artystów i artystki z całego świata, przedstawicieli instytucji kultury i lokalnego biznesu, miast partnerskich Goleniowa, a przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców naszego miasta, którzy pomagają nam w realizacji tego na pozór karkołomnego, ale jak widać możliwego do przeprowadzenia przedsięwzięcia. Mamy już legendy w kilku wersjach językowych: angielskim, niemieckim, szwedzkim, rosyjskim, włoskim, litewskim, rumuńskim itd. Kompletujemy materiały z Japonii, Norwegii, Portugalii, Białorusi, Holandii. Wsparcia udzieliły nam Instytuty Polskie w Wilnie i Sofii. Jesteśmy w trakcie przygotowania tłumaczeń na język migowy. To wszystko możliwe jest dzięki bezinteresownej pomocy ludzi z całego świata. Zebrane materiały sukcesywnie publikujemy na kanale YouTube Goleniowskiego Domu Kultury:

https://www.youtube.com/channel/UCkCPflTsEBtKe93xoFOUmhw

    

Realizowany przez nas Projekt Legendy 2.0 to zadanie wieloetapowe. Zaczęliśmy od konkursu literackiego dla dzieci z Gminy Goleniów. Kolejnym krokiem jest międzynarodowy konkurs plastyczny, którego finałem będzie wydanie, ilustrowanej rysunkami dzieci, książki z legendami. Na podstawie tych rysunków wykonamy rzeźby i ustawimy je w różnych zakątkach naszego miasta. Powstanie dzięki temu szlak wiodący ścieżkami dziecięcej wyobraźni.

Termin nadsyłania prac plastycznych na festiwal Color Art upływa 21 października 2021 roku. Legendy zbierać będziemy pewnie jeszcze długo, bo ludzi mówiących przeszło siedmioma tysiącami języków jest na świecie ponad 7,8 miliarda.

 


We are looking for people with a heart and good language skills 😊

The Goleniów Centre of Culture is getting ready to host the 30th International Colour Art Festival. We would like children from all over the world to paint works inspired by the thirteen legends written by the youngest community members in Goleniów. We are looking for people who can translate, read out and record the legends in a language other than Polish. We want to collect and share online as many recordings as possible in all the languages of the world to reach out to children all over the world. However, our campaign has one more key objective which is: to prove to ourselves and others that art can unite across boundaries, while language – though more often than not a barrier – can also bring people together.

Help with this project was enlisted from our friends: artists worldwide, cultural institutions and local businesses, partner cities and – most importantly – the people of Goleniów came together to produce the following language versions: English, German, Swedish, Russian, Italian, Lithuanian, Romanian. We are now putting together materials from Japan, Norway, Poland, and Romania. Polish Institutes in Vilnius and Sofia were nice enough to support us in this breakneck project which we managed to pull off. We are also working on translations into sign language. All this would not have been possible without selfless help from people all over the world. The collected materials will be successively posted on Goleniów Centre of Culture’s YouTube channel at:

https://www.youtube.com/channel/UCkCPflTsEBtKe93xoFOUmhw

Our Legends 2.0 project is a multi-stage task. We started with a literary content addressed for children in Goleniów Municipality. This went on to become an international art competition and will culminate in the publication of a book with legends illustrated with children’s drawings. The drawings will be used as a basis for sculptures that will be placed in various locations across our town to form a trail to take you on a journey through a child’s imagination.

The closing date for submissions to the Colour Art festival is 20 October 2021. We will probably be collecting legends for a long time, because there are more than 7.8 billion people in the world who speak more than seven thousand languages.

 

Newsletter

BMK

km2024-2

Dołącz do nas na FacebookuZobacz nas na YouTube

 

Najbliższe wydarzenia

  Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej

  Plac Bramy Wolińskiej 1

  72 - 100 Goleniów

  tel: 091 418 95 90

  e-mail: cit@turystyka.goleniow.pl

   

  Godziny otwarcia:

  od 1 X do 30 IV - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00

  od 1 V do 30 IX - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00,              w soboty w godzinach 10:00 - 14:00

  Polecamy

   zpitzg-ina

  Goleniowski Dom Kultury

  ul. Słowackiego 1

  72-100 Goleniów

  tel. +48 91 418 26 88

  e-mail: gdk@goleniow.pl

  pl. Bramy Wolińskiej 1

  72-100 Goleniów

  tel. +48 91 418 95 90

   

  Deklaracja dostępności