fbpx
Ułatwienia
dostępności

Aktualności

Zapytanie ofertowe - Dożynki 2017

Goleniowski Dom Kultury organizuje w dniu 26 sierpnia 2017 r. imprezę plenerową „Dożynki Gminne””. W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty wynajmu urządzeń dmuchanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych

I. ZAMAWIAJĄCY

Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych wraz z transportem i osobami do ich obsługi na imprezę plenerową „Dożynki Gminn”, organizowaną przez Goleniowski Dom Kultury, której realizacja nastąpi 26 sierpnia 2017 r. Osoba, bądź osoby, które wynajmą w/w urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/użytkowników tych urządzeń.

Czas wynajmu: od godz.15.00 do godz.23.00.

Część artystyczna (występy na scenie) godz.16.00 – 19.00

Zabawa taneczna godz. 19.00 – 24.00

III. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Zamawiający nie przeznacza na wynajem urządzeń środków finansowych.

Kryterium wyboru oferty będzie ilość i jakość oferowanego sprzętu oraz cena zaproponowana dla zamawiającego za wyłączność wystawienia przedmiotowych urządzeń.

Jedyną formą zapłaty za korzystanie podczas imprezy ze sprzętu będą zebrane przez oferenta środki finansowe od osób korzystających z urządzeń.

IV. MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ FESTYNU

Goleniów, Park Miejski pomiędzy ulicami Szczecińską i Norwida.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarcze

Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej

Kopia umowy ubezpieczenia firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem

Dokumentację zdjęciową proponowanych urządzeń

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Dane osoby upoważnionej do kontaktu

VI. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Dostęp do źródła energii elektrycznej

Utrzymanie czystości i porządku na terenie imprezy

VII. MIEJSCE TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej, podpisana i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: albo przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.

Termin składania ofert: do 18 sierpnia 2017 r.

Informacje dodatkowe: Mieczysław Bździuch – 506 116 501

CIKiT

W dniu dzisiejszym Centrum Informacji Kulturalnej
i Turystycznej będzie czynne w godz. od 10.00 do 16.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Wolne miejsca na półkoloniach

Dzień dobry!

Uaktualnienie: miejsca na półkolonii :)
Na ten moment, mamy miejsca na turnusach:
I - 2 miejsca
II - 6 miejsc
III - 1 miejsce
III starszy (dzieci z klas V-VI) - 1 miejsce
V - 1 miejsce
VI - 2 miejsca
Zapraszamy do sekretariatu GDK w godz. 8:00 - 16:00

Zaproszenie do składania ofert

Goleniowski Dom Kultury zaprasza do składania ofert.
Dotyczy: projektu FMP-0037-17 pt. W niemiecko - polskim świecie tańca i cyrku; In der Deutsch -Polnischen Welt vom Tanz und Zirkus
Pisemne oferty na transport w pkt 1 i 3 - 45 osób; w pkt 2 - 115 osób, należy złożyć do 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Goleniowskiego Domu Kultury do godz. 15.30.

1.Przewozy osób autobusami i busami docxpobierz formularz ofertowy

1) Przewóz osób na trasie: Goleniów – Anklam – Szczecin – Goleniów – Nowogard – Anklam – Goleniów w dniach: 23 – 25.06.2017r (470 km)
2) Przewóz osób na trasie: Goleniów – Szczecin – Goleniów oraz Goleniów – Nowogard – Goleniów w dniach: 23 – 25.06.2017r
3) Przewóz osób na trasie: Goleniów – Anklam – Peenemünde – Goleniów w dniach: 22 – 25.08.2017r.

2. Noclegi (45 osób) i pełne wyżywienie Ś,O,K (I wariant – 45 osób; II wariant 115 osób) docxpobierz formularz ofertowy

1) Noclegi w dniach: 23 – 25.06.2017r (dla 45 osób)
2) Wyżywienie w dniach: 23 – 25.06.2017r dla I wariant – 45 osób, II wariant 115 osób

3. Tłumaczenie ustne. Łącznie 36 godz. w dniach : od 23-06- 2017 do 25 -06-2017r. w Goleniowie i od 22-08-2017 do 25 -08-2017 w Anklam docxpobierz formularz ofertowy

4. Opiekun grupy polskiej w Niemczech (3 doby) w dn. 22-25.08.2017 (Anklam) docxpobierz formularz ofertowy

interreg-eu

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)

6 czerwca o godz. 16:00 ruszają zapisy na półkolonie

PÓŁKOLONIE 2017

Zapraszamy dzieci szkolne: I* - IV klasa + V – VI klasa (dodatkowy turnus III).

Każdy turnus trwa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 (nie ma możliwości wcześniejszego ani późniejszego odbierania dziecka). Dzieciom zapewniamy urozmaicony program, wyjazdy na wycieczki, zajęcia na miejscu oraz drugie śniadanie.

Terminy turnusów:

I – 26.06 – 30.06

II – 3.07 – 7.07

III – 10.07 – 14.07 + turnus dzieci z klas V – VI (zajęcia w modelarni przy ul. Szczecińskiej)

IV – 17.07 – 21.07

V – 24.07 – 28.07

VI – 31.07 – 4.08

VII – 7.08 – 11.08

VIII – 21.08 – 25.08

Odpłatność/ turnus: 100 zł.

ZAPISY

Zapisy tylko osobiste** w sekretariacie GDK od 6.06.2017 r. (wtorek) od godz. 16:00, w kolejnych dniach zapisy w godzinach 8:00 – 16:00. Prosimy mieć ze sobą dane dzieci, gotówkę do uiszczenia opłaty oraz wypełnione zgody podpisane przez opiekunów w przypadku zapisywania nie przez rodziców.

I TURA ZAPISÓW: 06.06 – 12.06

II TURA ZAPISÓW: 13.06 – 19.06

Podczas I tury można zapisać dziecko tylko na jeden turnus, w drugiej turze, jeśli będą wolne miejsca, istnieje możliwość zapisania na kolejny.

*Zapraszamy dzieci PO I klasie SP.

**Zapisu nie musi dokonywać rodzic dziecka, ale niezbędnym jest posiadanie zgody podpisanej przez prawnego opiekuna oraz uiszczenie opłaty.

Pełna karta kwalifikacyjna-półkolonie 2017.odt

Kartę można również dostać w sekretariacie GDK.

Jarmark Świętojański - zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury z siedzibą w Goleniowie przy ul. Słowackiego 1

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj.Dz. U z 2010 Nr l 13. póz. 759 z późn. zm.)

ZAPRASZA

Do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy plenerowej „Jarmark Świętojański i Senioralia ":

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obsługa imprezy plenerowej „Jarmark Świętojański i Senioralia"

Zadanie: Wyłączność w zakresie wykonania usług gastronomicznych oraz sprzedaży piwa zawierającego nie więcej niż3,5% zawartości alkoholu w kubkach plastikowych - podczas imprezy plenerowej, bez wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy".

Impreza plenerowa Jarmark Świętojański i Senioralia"

Miejsce realizacji : Goleniów, Park Miejski przy ul. Szczecińskiej i Norwida)

Termin realizacji : 24.06.2017 r.

Opis stanowisk:

  • 2 punkty gastronomiczne :asortyment z grilla+ bigos, pierogi,zupy,soki, napoje w kartonach lub z dystrybutorów itp.,zapewnienie stołów i ławek, zadaszeń, parasoli - ilość dostosowana do infrastruktury imprezy

  • 2 punkty sprzedaży piwa, zawierającego nie więcej niż 3,5% zawartości alkoholu w kubkach plastikowych oraz zapewnienie ogródka piwnego odpowiednio zabezpieczonego z miejscami siedzącymi dla 200 osób (stoły/ławki biesiadne)

  • mała gastronomia” - po 3 punkty: kukurydza gotowana, popcorn, wata cukrowa, lody, gofry, prażone orzeszki, itp

  • stoiska z zabawkami nie mniej niż 3 punkty; fakultatywnie maksymalnie 3 stoiska z rękodziełem.

2. Zamawiający informuje, że na terenie imprezy znajdować się będzie kilka stoisk organizacji pozarządowych z ciastem, kawą, herbatą, stoiska kosmetyczne i odzieżowe oraz ”dmuchańce”.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – 100% cena.

4.Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

4.1. Formularz oferty według załączonego wzoru.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:W cenę należy wliczyć m.in.:

5.1. wartość usługi.

5.2. koszty transportu,

5.3. obowiązujące podatki (w tym VAT),

5.4. oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami.

6 .Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania.

7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni:

7.1. ubezpieczenie przewożonego sprzętu i osób,

7.2. ubezpieczenie osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia,

7.3. ubezpieczenie OC od prowadzenia działalności gospodarczej,

7.4. noclegi dla ekipy technicznej oraz dla pracowników Wykonawcy,

7.5. ubezpieczenie i ochronę sprzętu od momentu dostarczenia sprzętu na plac imprezy do

momentu wywiezienia sprzętu),

7.6. ubezpieczenie i ochronę świadczonych usług cateringowych,

7.7 uzyskanie niezbędnych zezwoleń w zakresie świadczonych usług,

8. Zamawiający zobowiązuje się do:

8.1. nieodpłatnego udostępnienia terenu na realizację przez Wykonawcę zadania,

8.2. dostarczenia zasilania energetycznego na atrakcje dodatkowe/usługi cateringowe

(rozliczenie za pobór energii po stronie Zamawiającego, moc 60 k W),

8.3. zapewnienia możliwości podłączenia się do szafek z energią elektryczną 230/400 V pod

warunkiem posiadania przez Wykonawcę przedłużaczy, urządzeń oraz osprzętu elektrycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami oraz ważnym atestem.

8.4. zapewnienia dostępu do kabin sanitarnych typu TOI -TOI,

8.5. ubezpieczenia imprez od odpowiedzialności cywilnej,

8.6. zapewnienia punktu medycznego,

9. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najbardziej ekonomiczną.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

10.1. Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie z dopiskiem: Obsługa imprezy plenerowejJarmark Świętojański i Senioralia", w terminie do 9 czerwca 2017 r. do godz.12.00 w sekretariacie Goleniowskiego Domu Kultury, 72 – 100 Goleniów, ul. Słowackiego1.

10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 10.1. nie będzie rozpatrywana.

10.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

10.4 Zamawiający może wprowadzić zmiany do zaproszenia lub wycofać zaproszenie przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

11. Zamawiający informuje, że jest płatnikiem podatku VAT.

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Mieczysław Bździuch, Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie, ul. Słowackiego 1, tel. 91 – 418 26 88, 506 116 501.

W załączeniu:

projekt_umowy_-_jarmark.odt

oferta-jarmark.odt

Podkategorie

Podkategorie

Newsletter

colorart2020 modul

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności