fbpx

Projekt "Zachodniopomorskie Forum Kultury - sieć animatorów w działaniu"

To tytuł projektu opracowanego przez Zachodniopomorskie Forum Kultury. Liderem projektu i koordynatorem jest Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim. W jego realizację zaangażowane są także inne podmioty - aktywni członkowie ZFK, tj. Złocieniecki Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, Goleniowski Dom Kultury, Nowogardzki Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach, Kamieński Dom Kultury,  Sławieński Dom Kultury, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin Expo, Fundacja Kultury i Sortu "Prawobrzeże".

Koncepcję projektu opracowaliśmy wspólnie podczas dwudniowego spotkania Forum w Starej Studnicy 14-15 listopada 2011 r.  Przyjęliśmy, że celem głównym naszego projektu jest wzmocnienie i rozszerzenie Zachodniopomorskiego Forum Kultury, jako sieci podmiotów kultury w regionie. Celami szczegółowymi naszego sieciowego działania w 2012 r. będzie podnoszenie kompetencji w zakresie: "rozwoju widowni" oraz "zmiany społecznej".

Projekt zakłada finansowanie naszych cokwartalnych spotkań, wzmocnionych przez zewnętrznych ekspertów, cykl czterech dwudniowych warsztatów dla pracowników z poszczególnych instytucji biorących udział w projekcie, organizację trzech wydarzeń artystycznych w wybranych podczas warsztatów miejscowościach (łączących wiedzę zdobytą podczas warsztatów na temat "rozwoju widowni" i "zmiany społecznej"). Dodatkowo chcemy wyprodukować film dokumentalny i wydać broszurę podsumowującą projekt.

Na ww. działania otrzymaliśmy dofinansowanie z MKiDN w wysokości 64 700 zł.

zfk_loga

Newsletter

colorart2020 modul

logo EKDUSBMK

Najbliższe wydarzenia

mamo-tato

ciesz-sie-ziemio-cd

alepak-plyta

Polecamy

artysci24

 zpitzg-ina

kulturaonline

btn gm foto banner

pracownia-ceramiczna

btn program aktywnych spolecznosci banner

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90