fbpx
Ułatwienia
dostępności

Zapytanie ofertowe - wynajem urządzeń dmuchanych "Dzień Dziecka"

Goleniowski Dom Kultury organizuje w dniu 28 maja 2017 r. imprezę plenerową „Dzień Dziecka”. W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty wynajmu urządzeń dmuchanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin, kul wodnych i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych

I. ZAMAWIAJĄCY

Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin, kul wodnych i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych wraz z transportem i osobami do ich obsługi na festyn „Dzień Dziecka” organizowany przez Goleniowski Dom Kultury, którego realizacja nastąpi 28 maja 2017 r. Osoba, bądź osoby, które wynajmą w/w urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/użytkowników tych urządzeń. Przy jednym urządzeniu bezpieczeństwo powinna zabezpieczać co najmniej jedna osoba.

Czas wynajmu: od 11.00 do 19.00.

III. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Zamawiający przeznacza na wynajem urządzeń 6.5 tys. zł brutto (sześć tysięcy pięćset 0/00 złoty brutto)

Kryterium wyboru oferty będzie ilość i jakość oferowanego sprzętu.

Jedyną formą zapłaty za korzystanie podczas imprezy ze sprzętu będzie kwota jaką oferuje zamawiający. Nie dopuszcza się pobierania opłat od beneficjentów imprezy zarówno w trakcie jak

i bezpośrednio po niej. O godz. 19.15 zostanie wyłączony dopływ prądu.

IV. MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ FESTYNU

Goleniów, Park Miejski pomiędzy ulicami Szczecińską i Norwida.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej

Kopia umowy ubezpieczenia firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem

Dokumentację zdjęciową proponowanych urządzeń

Ilość wody niezbędnej do funkcjonowania poszczególnych urządzeń

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Dane osoby upoważnionej do kontaktu

VI. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Dostęp do źródła energii elektrycznej

Utrzymanie czystości i porządku na terenie imprezy

Zabezpieczenie dostawy niezbędnej ilości wody do funkcjonowania poszczególnych urządzeń

VII. MIEJSCE TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej, podpisana i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: (w tytule: „Oferta urządzenia dmuchane DD 2017) albo przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.

Termin składania ofert: do 28 kwietnia 2017 r. do godz.12.00

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: Mieczysław Bździuch, tel. 506 116 501

Newsletter

colorart2020 modul

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności