fbpx
Ułatwienia
dostępności

Zapytanie ofertowe - "Dzień Dziecka" - 29.05.2016r.

Goleniowski Dom Kultury organizuje w dniu 29 maja 2016 r. imprezę plenerową „Dzień Dziecka”. W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty wynajmu urządzeń dmuchanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin, kul wodnych i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych

I. ZAMAWIAJĄCY
Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin, kul wodnych i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych wraz z transportem i osobami do ich obsługi na festyn „Dzień Dziecka”, organizowany przez Goleniowski Dom Kultury, którego realizacja nastąpi 29 maja 2016 r. Osoba, bądź osoby, które wynajmą w/w urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/użytkowników tych urządzeń.
Czas wynajmu: od 11.00 do 19.00.

III. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Zamawiający przeznacza na wynajem urządzeń 8 tys. zł brutto (osiem tysięcy 0/00 złoty brutto)
Kryterium wyboru oferty będzie ilość i jakość oferowanego sprzętu.
Jedyną formą zapłaty za korzystanie podczas imprezy ze sprzętu będzie kwota jaką oferuje zamawiający. Nie dopuszcza się pobierania opłat od beneficjentów imprezy zarówno w trakcie jak
i bezpośrednio po niej. O godz. 19.15 zostanie wyłączony dopływ prądu.

IV. MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ FESTYNU
Goleniów, Park Miejski pomiędzy ulicami Szczecińską i Norwida.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej
Kopia umowy ubezpieczenia firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem
Dokumentację zdjęciową proponowanych urządzeń
Ilość wody niezbędnej do funkcjonowania poszczególnych urządzeń
Zapotrzebowanie na energię elektryczną
Dane osoby upoważnionej do kontaktu

VI. ORGANIZATOR ZAPEWNIA
Dostęp do źródła energii elektrycznej
Utrzymanie czystości i porządku na terenie imprezy
Zabezpieczenie dostawy niezbędnej ilości wody do funkcjonowania poszczególnych urządzeń

VII. MIEJSCE TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej, podpisana i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.
Termin składania ofert: do 29 kwietnia 2016 r.
Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: Mieczysław Bździuch, tel. 506 116 501

Newsletter

colorart2020 modul

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności