fbpx

Bieżąca informacja na temat odwołanych koncertów - post będzie przypięty na górze aktualności i będziemy go aktualizować.
Nie odbędą się:
⚡️ 7 listopada 2020 r. - recital Aloszy Awdiejewa
⚡️ 11 listopada 2020 r. spektakl operetkowy "Nasza to krew"
⚡️ 14 listopada 2020 r. - koncert piosenek Marka Grechuty
⚡️ 31 grudnia 2020 r. - Koncert Sylwestrowy
Bilety można zwracać w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Goleniowie - podstawą zwrotu jest paragon lub faktura.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - pracownik gospodarczy - konserwator

gdkDyrektor Goleniowskiego Domu Kultury ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik gospodarczy - konserwator
Szczegóły w rozwinięciu.

 

 

Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury

ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy

Pracownik gospodarczy-Konserwator

Forma zatrudnienia: umowa o pracę , 1 etat

 

Wymagania, które powinien spełniać kandydat na stanowisko robotnika gospodarczego:

- wymagania minimum zawodowe;

- posiadanie doświadczenia zawodowego;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

- niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

- uprawnienia elektryczne do 1kV;

- prawo jazdy kat. B;

- uprawnienia wysokościowe;

-gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;

- mobilność i dyspozycyjność czasowa.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prace konserwatorskie i naprawcze na terenach obiektów;

- pomoc przy obsłudze imprez;

- dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy;

- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń technicznych;

- dokonywanie codziennego lub okresowego przeglądu obiektów i utrzymywanie ich w stanie niepogorszonym;

- nadzór nad osobami skierowanymi do pracy w GDK przez instytucje zewnętrzne.

Wymagane dokumenty i oświadczenie:

- list motywacyjny i życiorys;

- kpie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności ( kursy, szkolenia);

- kserokopia dowodu osobistego;

- oświadczenie kandydata do korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

- zaświadczenie lekarskie.

 

W swoim życiorysie prosimy o umieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 101/2001 poz. 926).

Dokumenty należy przesłać pod adres: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów w terminie do 14.12.2011r.

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą w dniu 15.12.2011r. od godz. 13,00, jednak wcześniej prosimy o kontakt telefoniczny z GDK

Newsletter

colorart2020 modul

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90