fbpx
Ułatwienia
dostępności

Wyniki konkursu literackiego "Legenda dla przyszłych pokoleń"

Drodzy Państwo,

zamieszczamy protokół z oceny prac konkursu literackiego - Legendy 2.0 pt. „LEGENDY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ” oraz słowo komentarza od Przewodniczącego Jury p. Wojciecha Czaplewskiego:

Jury konkursu na goleniowską legendę miało kłopot. Wszystkie nadesłane teksty miały „coś” w sobie, co nadawało im wartość, czyniło godnymi uwagi. Jakie zastosować kryteria oceny i jaką im nadać hierarchię? Zgodziliśmy się, że ważne jest kryterium gatunkowe, bo trudno w konkursie na legendę nagradzać coś, co legendą nie jest (a jest, powiedzmy, świetnym pomysłem na scenariusz gry komputerowej). Zgodziliśmy się, że szukamy tekstów dobrze opowiedzianych, to znaczy mających spójną dramatyczną fabułę, ciekawie skonstruowane postacie i składniki świata przedstawionego. Ważne są nawiązania do elementów goleniowskiej rzeczywistości: zjawisk, obiektów i zdarzeń, które w dzisiejszym Goleniowie można zobaczyć, usłyszeć, dotknąć. Ważna jest poprawność i uroda języka. Wreszcie to, co najmniej uchwytne, bardzo subiektywne: fantazja, oryginalność, humor, morał, waga przesłania...

Świadomi byliśmy również, że nasz werdykt będzie fragmentem większej całości, na którą składać się będą także prace malarskie i rzeźbiarskie – szukaliśmy więc tekstów, które wyraziście słowem malują i rzeźbią bohaterów, przedmioty, pejzaże.

Ostatecznie, po długiej i gorącej rozmowie ośmioro jurorów wybrało trzynaście tekstów, które w całości lub w obszernych fragmentach znalazły się w niniejszej książeczce. Wcześniej jednak poddane zostały korektorsko-redaktorskiej obróbce, a potem trafiły do uczestników konkursu plastycznego, stając się wyzwaniem dla ich wyobraźni i umiejętności.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM!

odtPROTOKÓŁ "LEGENDA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ"

tiruriru

 

Newsletter

LOgo CA

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności