fbpx
Ułatwienia
dostępności

Zakup mobilnego placu zabaw dla dzieci z obszarów wiejskich Gminy Goleniów

logo

Tytuł operacji: Zakup mobilnego placu zabaw dla dzieci z obszarów wiejskich Gminy Goleniów
Umowa przyznania pomocy nr 01148-6930-UM1641916/14 z dnia 18.06.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 22 547,24 zł.; Kwota do refundacji 14 568,00 zł.

Grupa docelowa – mieszkańcy obszaru LGD.
1. Zakup namiotów o wymiarach 3m x 6 m Typu "szybki montaż" szt.2
2. Zakup dmuchanych placów zabaw szt.3
3. Zakup mega klocków 15 elementowych - 1 komplet - klocki piankowe
4. Zakup zestawu 11 elementowego- 1 komplet - klocki piankowe
5. Zakup zestawu KOT-TUNEL- 1 komplet - klocki piankowe
6.Zakup ścianek konstrukcyjnych WP szt. 9
7.Zakup mini piekarnika szt. 2
8.Zakup kuchenki mikrofalowej szt. 1
9. Zakup projektora multimedialnego szt. 1
10. Zakup netbooka szt. 1

Sprzęt będzie udostępniany radom sołeckim, organizacjom pozarządowym działającym na wsi na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych.

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji -
Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Newsletter

ca2022katalog

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności