fbpx
Ułatwienia
dostępności

Warsztaty folklorystyczne w 6 wsiach Gminy Goleniów

logo

Umowy przyznania pomocy nr 01077-6930-UM1641690/13 z dnia 25.03.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 15 941,40 zł.; Kwota do refundacji 12 180,00 zł.

W sześciu wsiach Gminy Goleniów: Kliniskach Wielkich, Rurzycy, Żdżarach, Świętej, Bolechowie i Białuniu w terminie od listopada 2013 r. do maja 2014 r. odbyły się warsztaty folklorystyczne przeznaczone dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze wsi Gminy Goleniów. Warsztaty prowadzone były przez członków Kapeli Goleniowskiej i Zespołu Śpiewaczego RUTKA Goleniowskiego Domu Kultury, których wspierali wolontariusze.

Program warsztatów obejmował:
- prezentację instrumentów ludowych
- prezentację utworów z różnych regionów Polski oraz pieśni ukraińskich, białoruskich, wileńskich i lwowskich
- omówienie regionów i cech muzyki ludowej w Polsce
- prezentację i pokaz strojów ludowych z różnych regionów Polski
- przypomnienie roku obrzędowego
- naukę pieśni ludowych
- naukę tańców narodowych (podstawy).
W warsztatach wzięło łącznie 190 osób.

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji - Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Newsletter

ca2022katalog

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności