fbpx
Ułatwienia
dostępności

Zakup instrumentów i uszycie strojów szamotulskich oraz wykonanie masek do przedstawienia „Kulig Polski” dla ZPiT INA

logo

Umowy przyznania pomocy nr 01093-6930-UM1641694/13 z dnia 02.04.2014r.
Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Całkowita kwota operacji: 32 056,98 zł.; Kwota do refundacji 25 000,00 zł.

W ramach operacji zakupiono:
10 kompletów strojów szamotulskich dla mężatek (żakiet, kryza, spódnica, fartuch, korale czerwone).
10 szt. męskich „Jak” – forma krótkiej czerwonej marynarki
10 szt. męskich katan szamotulskich – forma bezrękawnika
5 par butów czarnych skórzanych męskich
5 par butów czarnych skórzanych damskich
40 szt. masek typu weneckiego –do wykonywania widowiska „Kulig Polski”.
1 szt. Kontrabas drewniany 3/4 z pokrowcem
1 szt. bęben typu cajon z pokrowcem
1szt. bęben obręczowy radomski

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za działania w ramach realizacji operacji -
Goleniowski Dom Kultury
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Newsletter

ca2022katalog

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności