fbpx
Ułatwienia
dostępności

Projekt FMP-0486-21: Polsko-niemiecka przygoda z tańcem – Polnisch-deutsches Abenteuer mit Tanz

Projekt FMP-0486-21: Polsko-niemiecka przygoda z tańcem – Polnisch-deutsches Abenteuer mit Tanz

pomerania

Projekt będzie realizowany na obszarze Euroregionu Pomerania, w Polsce, w Goleniowie i Szczecinie w dniach 24.06 - 27.06.2021r. (PL - 60 i D-40). Wezmą w nim udział dzieci i młodzież, dorośli będący członkami ZPiT INA i Fritz-Reuter-Ensemble e.V. Grupy współpracują od 2002 roku. W ramach projektu odbędą się m.in. wspólne warsztaty taneczne, wspólna prezentacja artystyczna, spotkania integracyjne - gry i zabawy. Grupy mają swój autorski program. Tematem warsztatów będzie wspólnie przygotowany pokaz wykorzystujący tańce kaszubskie i tańce integracyjne.

Program spotkania obejmuje realizację wieczoru tańców integracyjnych, poznawanie najciekawszych miejsc w Szczecinie, warsztaty tańców kaszubskich, udział grup w FOLKOWYCH PRZYTUPACH w Goleniowie. W tym udział w warsztatach kulinarnych, tkackich, ziołowych, wykonywania wiejskich lalek, wyrobu masła, kiszenia kapusty, dojenia krowy, sznurów koralików i wianków oraz udział w mszy św. i spotkanie ewaluacyjne.
Wszystkie zajęcia integracyjne i warsztatowe będą prowadzić instruktorzy obu grup.

Działania zostaną zrealizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym. W przypadku braku możliwości realizacji wydarzenia w dn. 26.06. zostanie ono zorganizowane bez udziału mieszkańców, w ogrodzie domu kultury.
Projekt pt. Polsko – niemiecka przygoda z tańcem; Polnisch-deutsches Abenteuer mit Tanz jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)

pnpt stopka

Polsko – niemiecka przygoda z tańcem / Polnisch-deutsches Abenteuer mit Tanz

pomerania

Projekt został zrealizowany na obszarze Euroregionu Pomerania, w Polsce, w Goleniowie, Wolinie i Międzyzdrojach w dniach 24.06 - 27.06.2021r. (PL - 60 i D-40). Wzięły w nim udział dzieci i młodzież, dorośli będący członkami ZPiT INA i Fritz-Reuter-Ensemble e.V. Z uwagi na remonty dróg w Szczecinie oraz korki na drodze S3, realizatorzy zdecydowali o zmianie programu i w miejsce Szczecina odbył się wyjazd do Wolina i Międzyzdrojów. W ramach projektu odbyły się m.in. wspólne warsztaty taneczne, prezentacje artystyczne, spotkania integracyjne - gry i zabawy w RAMPIE KULTURA i ogrodzie GDK. Tematem warsztatów były tańce kaszubskie. Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii oraz krótki termin do realizacji w miejsce udziału grup w FOLKOWYCH PRZYTUPACH koło spichlerza w Goleniowie, zorganizowano bez udziału mieszkańców, spotkanie w ogrodzie domu kultury. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w mszy świętej i spotkaniu ewaluacyjnym.

 

Projekt pt. Polsko – niemiecka przygoda z tańcem; Polnisch-deutsches Abenteuer mit Tanz jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)

pnpt stopka

Newsletter

ca2022katalog

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności