Informacje z GDK

10. jubileuszowy koncert charytatywny "Przyjaciele Dzieciom" - prezentacja prac

Goleniowski Dom Kultury wystawia w Galerii "Otwartego Serca" prace plastyczne uczniów szkół Liceum Plastycznego ze Szczecina, Gryfic, Gorzowa Wielkopolskiego, Zespołu Szkół Plastycznych z Koszalina i Zielonej Góry oraz prace autorstwa Zbigniewa Jaworskiego i umożliwia ich nabycie.
Pozyskane ze sprzedaży prac środki przeznaczone zostaną na finansowe wsparcie chorego 13 - letniego Sebastiana.
Prezentowane w Foto Galerii prace stanowią część ekspozycji przygotowanej do sprzedaży w dniu 14 lutego. Zapraszamy do zapoznania się z pracami i ich zakupu w trakcie trwania koncertu.

 

Przed zakupem biletów zapoznaj się z regulaminem rezerwacji!

Zarezerwuj bilet na to wydarzenie

 

Regulamin XXV Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art 2015 - 29-31 maja

Temat prac konkursowych tegorocznego Festiwalu: "MAGICZNA KRAINA DŹWIĘKU I KOLORU"

Termin festiwalu: 27 maja – 31 maja 2015

Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą nieprzerwanie od 1990 roku. Jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej Pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w przestrzeni miejskiej.
Rokrocznie najciekawsze z prac przeznaczane są na licytacje których celem jest niesienie pomocy dzieciom. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji, prezentowane są na wystawach krajowych i zagranicznych.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe. Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół.

I. ORGANIZATOR:
Goleniowski Dom Kultury,
ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
tel./fax +48 91 418 26 88, +48 91 418 95 90,
www.gdk.goleniow.pl

II. PATRONAT HONOROWY:
Polski Komitet Do Spraw UNESCO w Warszawie

III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:
Urząd Marszałkowski w Szczecinie
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Brama Vitae”

IV. TEMATYKA:
1. Temat XXV edycji Międzynarodowego "Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art" realizowanego w roku 2015 brzmi: "MAGICZNA KRAINA DŹWIĘKU I KOLORU"
2. Organizatorzy pozostawiają artystom swobodę wypowiedzi w interpretacji tematyki Festiwalu.

V. KURATOR:
Joanna Czerny – Wojciechowska

VI.KATEGORIE WIEKOWE
Festiwal przebiegać będzie w następujących w grupach wiekowych:

KATEGORIA: MALARSTWO
I grupa: 6-9 lat
II grupa: 10-12 lat
III grupa: 13-15 lat
IV grupa: 16-20 lat

KATEGORIA: GRAFIKA
I grupa: 6-9 lat
II grupa: 10-12 lat
III grupa: 13-15 lat
IV grupa: 16-20 lat

KATEGORIA: FOTOGRAFIA
I grupa: 12-15 lat
II grupa: 16-18 lat
III grupa: 19-24 lat

VII. HARMONOGRAM:
1.Nadsyłanie prac do dnia: 3 kwietnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2.Posiedzenie komisji festiwalowej dnia: 11 kwietnia 2015 r.
3. Publikacja protokołu z posiedzenia komisji konkursowej na stronie Goleniowskiego Domu Kultury www.gdk.goleniow.pl: 15 kwietnia 2015 r.
4. Powiadomienie Laureatów o wynikach konkursu i zaproszeniu do Goleniowa: 15-17 kwietnia 2015 r.
5. FINAŁ FESTIWALU W GOLENIOWIE: 27-31 maja 2015 r.
Przyjazd Laureatów do Goleniowa w dniu: 27 maja 2015 r.
Wyjazd Laureatów z Goleniowa w dniu : 31 maja 2015 roku w godzinach popołudniowych oraz wieczornych.

RAMOWY PROGRAM FESTIWALU
27 maja 2015 r. – Przyjazd Laureatów do Goleniowa. Pierwsze spotkanie podczas kolacji.
28 maja 2015 – Całodniowa wycieczka nad morze.
29-30 maja 2015 r. – Zwiedzanie Szczecina, warsztaty, koncerty, uroczystość wręczenia nagród, spotkania integracyjne.
31 maja 2015 r. – Wielka Akcja Plenerowa pn. „Malowanie Świata”.
Wystawa prac festiwalowych będzie miała miejsce w: Goleniowskim Domu Kultury, w Centrum Informacji Turystycznej oraz w przestrzeni miejskiej.
Ekspozycja prac festiwalowych prezentowana będzie w Goleniowie w dniach: 27 maja-31 sierpnia 2015 r.

VIII. NAGRODY
1.Nagrodę stanowić będzie zaproszenie Laureatów do Goleniowa na Finał Festiwalu wraz z opiekunami oraz pokrycie kosztów pobytu i udziału w imprezach objętych programem Laureata i jednego opiekuna.
Koszty transportu na Festiwal pokrywa instytucja delegująca lub osoba prywatna zainteresowana udziałem w Finale Festiwalu.
2.Nagrody finansowe przyznaje Komisja powołana przez organizatora.
3.Pula pieniędzy przeznaczonej na nagrody wynosi 10 tysięcy złotych.
4.Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia nagród pozafinansowych:
- Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury
- Kuratora Festiwalu
Nagroda GRAND PRIX przyznana zostanie najlepszej pracy Festiwalu spośród nagrodzonych prac w kategoriach: malarstwo, grafika, fotografia- nagroda finansowa
Ponadto w każdej kategorii artystycznej Jury planuje przyznać po trzy nagrody w każdej z grup wiekowych.
MALARSTWO:
I miejsce - nagroda finansowa
II miejsce - nagroda finansowa
III miejsce - nagroda finansowa
GRAFIKA:
I miejsce - nagroda finansowa
II miejsce - nagroda finansowa
III miejsce - nagroda finansowa
FOTOGRAFIA:
I miejsce - nagroda finansowa
II miejsce - nagroda finansowa
III miejsce - nagroda finansowa
Wyróżnienia:
W każdej z kategorii wypowiedzi artystycznej komisja może przyznać do trzech wyróżnień. Formą wyróżnienia jest prezentacja pracy uczestnika konkursu na festiwalowej wystawie oraz w katalogu festiwalowym.

IX.NAGRODA DLA NAJLEPSZEJ PRACY POWIATU GOLENIOWSKIEGO
Nagroda dla najlepszej pracy powiatu goleniowskiego przyznana zostanie w kategoriach:
MALARSTWO I GRAFIKA:
I miejsce - nagroda finansowa
Nagrodzona pierwszym miejscem w powiecie goleniowskim praca - zostanie włączona do akcji plenerowej pod nazwą "MALOWANIE ŚWIATA", polegającej na namalowaniu jej w powiększeniu do rozmiaru ~30 m2 i wyeksponowaniu w przestrzeni miejskiej Goleniowa przez 12 miesięcy - od czerwca 2015 do czerwca 2016 roku.
II miejsce - nagroda finansowa
III miejsce – nagroda finansowa
Wyróżnienia:
W każdej z kategorii wypowiedzi artystycznej komisja może przyznać do trzech wyróżnień. Formą wyróżnienia jest prezentacja pracy uczestnika konkursu na festiwalowej wystawie oraz w katalogu festiwalowym.
FOTOGRAFIA:
I miejsce - nagroda finansowa
II miejsce - nagroda finansowa
III miejsce – nagroda finansowa
Wyróżnienia:
W każdej z kategorii wypowiedzi artystycznej komisja może przyznać do trzech wyróżnień. Formą wyróżnienia jest prezentacja pracy uczestnika konkursu na festiwalowej wystawie oraz w katalogu festiwalowym
Nagrodzone oraz wyróżnione prace prezentowane będą na wystawach festiwalowych oraz w katalogu festiwalowym.

X. JURY
1. Prace ocenia i nagrody przyznaje Komisja festiwalowa powołana przez Goleniowski Dom Kultury.
2. Przewodniczącym komisji XXV Festiwalu Sztuki Pięknej „ Color Art. będzie:
Leszek Żebrowski – profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Gdańsku na wydziale projektowania graficznego, laureat ponad 30 nagród na festiwalach krajowych oraz międzynarodowych. Fascynat i twórca rysunku, malarstwa, scenografii oraz filmu. Najbardziej znany jako autor ponad 360 plakatów wydanych drukiem.

XI. MIEJSCE WYSTAW:
1.Galeria „Przy Scenie”, ul. Słowackiego 1 - Goleniowski Dom Kultury, Centrum Informacji Turystycznej w Goleniowe – pl. Bramy Wolińskiej 1 oraz przestrzeń miejska.
2.Ekspozycja prac festiwalowych prezentowana będzie w Goleniowie w dniach:
27 maja – 31 sierpnia 2015 roku.

XII. NADSYŁANIE PRAC
1. Prace w twardych opakowaniach zapobiegających ich zniszczeniu należy nadsyłać na adres:
Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 26 88, 91 418 95 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Z czytelną informacją : XXV FESTIWAL COLOR ART

UWAGA! Uprzejmie prosimy o przesyłanie prac w odrębnie pakowanych pakietach: malarstwo, grafika, fotografia wraz z podziałami na kategorie wiekowe oraz z czytelnie wypełnionymi KARTAMI ZGŁOSZENIA.

2. Prace zwinięte w rulon nie będą oceniane przez Jury.

MALARSTWO I GRAFIKA
3.Prace należy przesyłać: nieoprawione, niepodklejone, w sztywnej kopercie.
4.W przypadku, gdy uczestnik konkursu zamierza zgłosić prace w więcej niż jednej kategorii wypowiedzi artystycznej (malarstwo / grafika / fotografia), może przesłać w obrębie danej kategorii tylko po jednej pracy.
5.Uczestnik konkursu, ograniczający swój udział tylko do jednej kategorii wypowiedzi artystycznej, może w tej kategorii przesłać do trzech prac.
6.Prosimy o nieprzesyłanie prac wykonanych na powierzchniach: płyt pilśniowych i plastikowych oraz metalowych. Prace wykonane na wymienionych powyżej powierzchniach nie będą oceniane przez Jury.
7. Na odwrocie każdej z prac prosimy zamieścić dane: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek autora, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail.
8. Wymiary prac w granicach formatów:
od A3 do A1 - do wyboru (dotyczy malarstwa i grafiki)
9.Prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą ocenione przez Jury.
PRACE FOTOGRAFICZNE – forma przesyłania (technika zapisu)
Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną. Zdjęcia należy przesyłać: nieoprawione, niepodklejone, w sztywnej kopercie. Na odwrocie każdego zdjęcia prosimy zamieścić dane: tytuł pracy, imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail.
Autor może przesłać max. 3 prace. Cykl zdjęć może składać się maxymalnie z 3 prac, ponumerowanych w/g kolejności prezentacji.
Wymagany format zdjęć:
min. 20 x 30 cm, max. 30 x 45 cm.
Ponadwymiarowy format przesłanych prac fotograficznych nie będzie podlegał ocenie Jury.
Do prac należy dołączyć podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem autora płytę CD zawierającą zapis zgłoszonych do konkursu fotografii (format zapisu - JPG, rozdzielczość - 300 dpi).
10. Do załączonych prac należy dodać wypełnioną czytelnie KARTĘ ZGŁOSZENIA.
11. Karty zgłoszenia należy wypełnić czytelnie - drukowanymi literami. Prace z wypełnionymi nieczytelnie kartami zgłoszeń nie zostaną ocenione przez Komisję.
12.Dane zawarte w Karcie zgłoszenia powinny zawierać:
- imię i nazwisko uczestnika,
- wiek (konkretna liczba lat, np. 13),
- dokładny prywatny adres korespondencyjny uczestnika,
- bezpośredni kontakt telefoniczny oraz mailowy do uczestnika,
- nazwę oraz adres instytucji (numer telefonu oraz adres mailowy) instytucji prowadzącej uczestnika wraz imieniem i nazwiskiem opiekuna artystycznego.
12. Prace przesłane na Festiwal przechodzą na własność organizatora.
13.Goleniowski Dom Kultury nabywa prawa do przetwarzania i wykorzystywania prac zgłoszonych na Festiwal.

XIII.ODBIÓR NAGRÓD I ZAŚWIADCZEŃ
1. Organizator informuje, iż każdemu z Laureatów konkursu przyznana zostanie tylko jedna nagroda finansowa.
2. Odbiór nagród finansowych jest możliwy jedynie podczas uczestnictwa w Festiwalu.
3. Nagrody finansowe nieodebrane w trakcie Festiwalu do dnia 31 maja 2015 roku - osobiście przez uczestnika lub pod jego nieobecność przez opiekuna prawnego lub ustanowionego w tym zakresie pełnomocnika - przepadają na rzecz Organizatora.
4.Pełnomocnictwo do odbioru nagrody finansowej pod nieobecność nagrodzonego uczestnika winno zostać sporządzone w formie pisemnej i przedłożone Kuratorowi Festiwalu.
5. Dokument potwierdzający uczestnictwo osoby w Festiwalu jest wydawany przez organizatora na prośbę uczestnika. Nieodebrany przez uczestnika podczas Festiwalu, zostanie mu przesłany pocztą - na jego wniosek - wraz z katalogiem festiwalowym.
6. Osobom nie nagrodzonym, a wyróżnionym w konkursie poprzez wyeksponowanie ich prac na festiwalowej wystawie, jak i uczestnikom nie nagrodzonym i nie wyróżnionym oraz osobom im towarzyszącym organizator nie gwarantuje noclegów, nie pokrywa ich kosztów, jak również nie pokrywa innych kosztów pobytu i udziału w imprezach objętych programem.

 


Dokumenty do pobrania:

docRegulamin XXV Festiwalu Sztuki Pięknej COLOR ART

docRules and regulations of the XXV International Festival of the Fine Arts COLOR ART 2015

docIndywidualna karta zgłoszenia

docZbiorowa karta zgłoszenia w kategorii grafika

docZbiorowa karta zgłoszenia w kategorii malarstwo

docZbiorowa karta zgłoszenia w kategorii fotografia

 

Koncert akordeonowy - 10 stycznia 2015, godz. 16.00

akordeon

Szkoła Muzyczna I st. w Goleniowie i Goleniowski Dom Kultury zapraszają na koncert Orkiestry Akordeonowej złożonej z uczniów Szkół Muzycznych z : Myśliborza, Świnoujścia, Gryfic, Szczecina, Gorzowa, Kamienia Pomorskiego i Goleniowa.
10 stycznia 2015 r. godz. 16.00, sala koncertowa GDK, wstęp wolny.

Zapraszamy do nowopowstałej Świetlicy dla Seniorów "RAZEM Z OCHOTĄ"

seniorzy

Stowarzyszenie Seniorów "Relax" i Goleniowski Dom Kultury zapraszają osoby w wieku 60+ do wspólnego spędzania czasu oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań w ramach działania nowopowstałej Świetlicy dla Seniorów "RAZEM Z OCHOTĄ".

Zajęcia w świetlicy na terenie Goleniowskiego Domu Kultury odbywać się będą od dnia 7 stycznia 2015 r. dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy w godzinach 9.00 - 15.00.

Oferujemy różnorodne formy zajęć, między innymi:

  • Zajęcia manualne: robótki ręczne(szydełkowanie, szycie), wykonywanie stroików świątecznych, kartek okolicznościowych, ozdób, obrazków, serwetek itp.
  • Zajęcia ruchowe: ćwiczenia gimnastyczne, spacery, wycieczki, drobne prace w ogrodzie.
  • Zajęcia muzyczne: śpiewanie, pląsy, taniec.
  • Czytanie: książek, prasy, recytacja wierszy.
  • Ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację - gry towarzyskie.
  • Działania międzypokoleniowe: czytanie bajek w grupie dzieci "Akademii Jasia i Małgosi".
  • Uroczyste obchodzenie świąt i jubileuszy:imieniny, Dzień Babci i Dziadka, Dni Seniora, Mikołajki itp.
  • Wspólnie zjemy dwa posiłki: drugie śniadanie i obiad.
  • Opłata za udział w zajęciach i posiłki wynosić będzie 90,00 złotych miesięcznie.

Ofertę chętnie dopasujemy do oczekiwań i sugestii uczestników.
Z nami na pewno nie będziesz się nudzić, spędzisz czas w gronie miłych osób.
Zapisy chętnych przyjmujemy w Goleniowskim Domu Kultury oraz telefonicznie pod numerem: 506 260 701 oraz 532 634 159.

Liczba miejsc ograniczona.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Goleniów.

FotoFormacje

Zapraszamy do zapoznania się z fotografiami wykonanymi przez uczestników zajęć fotograficznych “FotoFormacja”. Informacje nt. zajęć pod nr. tel. 661 058 202.

Premiera w Teatrze Brama "Spowiedź masochisty", 12 i 14 grudnia 2014

Czy lubisz odczuwać ból? Lubisz poniżenie, chłostę? Chcesz poczuć okrucieństwo świata?
Czy masz odwagę na spacer po ciemnej stronie?
Pan M. wyrusza w świat BDSM - związanie, dyscyplina, sadyzm, masochizm.
Chcesz odbyć tę podróż razem z nim?
"Świat perwery, masochizmu jest demokratycznie otwarty!"

Teatr BRAMA Goleniów i Goleniowski Dom Kultury zapraszają na premierę

12 grudnia 2014 o godz. 20:00
14 grudnia 2014 o godz. 19:00

"Spowiedź masochisty"

Roman Sikora
Przełożyły: Małgorzata Sikorska Miszczuk, Elżbieta Zimna
Występują:
Anna Bardaka, Jenny Crissey, Nina Khyzna, Anastasja Medviedieva, Jacek Gałkiewicz, Oleh Nesterov, Felix Meusel, Paweł Niczewski
Reżyseria: Daniel Jacewicz
Muzyka: Jacek Gałkiewicz
Kostiumy: ANNISS (Anna Syczewska-Grabowska)
Światło: Patryk Bednarski
Dźwięk: Tomasz Wyziński

Bilet: 10 PLN
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwiedzanie przybycia mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie 517443981

Polecamy ERASMUS + http://erasmusplus.org.pl/

Wpisz poprawny adres email

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90