fbpx
Ułatwienia
dostępności

Zachodniopomorskie forum Kultury

MKIDNPROJEKT „Zachodniopomorskie forum Kultury-sieć animatorów w działaniu”

To tytuł projektu opracowanego przez Zachodniopomorskie Forum Kultury. Liderem projektu i koordynatorem jest Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim. W jego realizację zaangażowane są inne podmioty - aktywni członkowie ZFK, tj. Złocieniecki Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, Goleniowski Dom Kultury, Nowogardzki Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach, Kamieński Dom Kultury, Sławieński Dom Kultury, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin Expo, Fundacja Kultury i Sortu „Prawobrzeże”.

Koncepcję projektu opracowaliśmy wspólnie podczas dwudniowego spotkania Forum w Starej Studnicy 14-15 listopada 2011 r. Przyjęliśmy, że celem głównym naszego projektu jest wzmocnienie i rozszerzenie Zachodniopomorskiego Forum Kultury, jako sieci podmiotów kultury w regionie. Celami szczegółowymi naszego sieciowego działania w 2012 r. będzie podnoszenie kompetencji w zakresie: „rozwoju widowni” oraz „zmiany społecznej”.

Projekt zakłada finansowanie naszych cokwartalnych spotkań, wzmocnionych przez zewnętrznych ekspertów, cykl czterech dwudniowych warsztatów dla pracowników z poszczególnych instytucji biorących udział w projekcie, organizację trzech wydarzeń artystycznych w wybranych podczas warsztatów miejscowościach (łączących wiedzę zdobytą podczas warsztatów na temat „rozwoju widowni” i „zmiany społecznej”). Dodatkowo chcemy wyprodukować film dokumentalny i wydać broszurę podsumowującą projekt.

Na ww. działania otrzymaliśmy dofinansowanie z MKiDN w wysokości 64 700 zł.

 

Newsletter

LOgo CA

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności