fbpx
Ułatwienia
dostępności

Informacje z GDK

Wiosenne Koncerty

gdk_logo_przezroczysteGoleniowski Dom Kultury oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Goleniowie

zapraszają na cykl WIOSENNYCH KONCERTÓW plenerowych


Koncerty przy Kamieniu Pamięci - Park przy ulicy Szczecińskiej


Na pierwszy koncert w wykonaniu uczniów goleniowskiej SM I st.zapraszamy w niedzielę 20 maja o godzinie 19.00

Na drugi koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim zapraszamy w niedzielę 27 maja o godzinie 19.00

Koncert przy Bramie Wolińskiej
Na trzeci koncert w wykonaniu uczniów  Szkoły Muzycznej II stopnia w Szczecinie zapraszamy w niedzielę 3 czerwca o godzinie 19.00

Sonda - wyniki

gdk_logo_przezroczysteZ dniem 4 MAJA 2012 zostaje zamknięte głosowanie
III  WYDANIA  SONDY  GDK

Spośród trzech prezentowanych w terminie:
1 marca - 4 maja br. propozycji największym Państwa zainteresowaniem cieszyła się perspektywa spotkania z

KABARETEM CIACH w programie ze STANISŁAWEM TYMEM

Tym samym Goleniowski Dom Kultury czuje się zobowiązany do zrealizowania powyższego wydarzenia w bieżącym roku kalendarzowym.

Serdecznie dziękujemy za Państwa szerokie zainteresowanie udziałem w naszej SONDZIE

WYNIKI WIOSENNEGO WYDANIA SONDY

Występ Kabaretu Ciach i Stanisława Tyma - 111 głosów
76%

Spektakl "Vendetta a la Kobietta" - 26 głosów
17.8%

Koncert zespołu Daniela Gałązki - 9 głosów
6.2%


Ilość głosujących:147
Pierwszy głos: czwartek, 01 marca
Ostatni głos: czwartek, 03 maja

Rozwój Widowni

MKIDN gdk_logo_przezroczysteAUDIENCE DEVELOPMENT czyli ROZWÓJ WIDOWNI

Rozwój widowni był głównym tematem ostatnich warsztatów w Starej Studnicy/gmina Kalisz Pomorski (21 i 22 kwietnia br.) oraz  seminarium w Goleniowskim Domu Kultury (23 kwietnia br.), w których uczestniczyli animatorzy realizujący projekt „Zachodniopomorskie Forum Kultury-sieć animatorów w działaniu” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczestnicy projektu reprezentują ośrodki i domy kultury w Kaliszu Pomorskim, Złocieńcu, Sławnie, Lubniewicach, Pełczycach, Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie oraz z Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże” ze Szczecina przy współpracy z Towarzystwem Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN EXPO.

Jest to projekt edukacyjny, podnoszący kwalifikacje i umiejętności animatorów z zakresu diagnozy społecznej, rozwoju i budowy widowni, zewnętrznego finansowania przedsięwzięć artystycznych oraz ich organizacji w nietypowych miejscach. Jego końcowym efektem będzie broszura – podręcznik dobrych praktyk oraz film dokumentujący animacje artystyczne, które co ważne animatorzy zorganizują wspólnie, jako partnerzy projektu.

Trenerem warsztatów oraz ekspertem seminarium była AGNIESZKA WLAZEŁ -Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Animacja Kultury) i European Diploma in Cultural Project Management – dyplomu Fundacji M. Hictera z Brukseli wspieranego przez Radę Europy, Unię Europejską i UNESCO. Koordynatorka projektów kulturalnych: interdyscyplinarnych, filmowych, tanecznych i edukacyjnych. Przez piętnaście lat Wiceprzewodnicząca Federacji Niezależnych Twórców Filmowych. Pomysłodawca i szef wielu warsztatów finansowanych z Programu “Młodzież” Komisji Europejskiej. Nagrodzona Złotym Medalem światowej Unii Filmu Niezależnego UNICA za całokształt działalności. Dyrektor Festiwalu Re:wizje Inwazja Sztuki Niezależnej (www.rewizjewarszawa.pl). Pomysłodawczyni i koordynator River//Cities – platformy współpracy organizacji kultury europejskich miast nadrzecznych (www.river-cities.net). Autorka wydarzeń artystycznych nad Wisłą. Prowadziła zajęcia z Rozwoju widowni na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspertka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz EACEA – Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej). Pani Agnieszka jest Prezeską Fundacji Impact propagującej koncepcję Rozwoju widowni w Polsce i przekazała swoje dotychczasowe doświadczenia oraz podzieliła się z nami przebiegiem pilotażowego projektu realizowanego we współpracy z dwoma brytyjskimi ekspertami PAULEM BOGENEM (Trans Europe Halles) i DAVIDEM BROWNLEE (szef Audiences UK) którego zadaniem jest popularyzacja w Warszawie i Polsce koncepcji audience development / rozwój widowni. Jest to temat trudny i raczkujący w Polsce, z którym warto się zmierzyć. Możemy więc czerpać z doświadczeń zaproszonego eksperta i Wielkiej Brytanii gdzie audience development jest szeroko stosowaną metodą – sposobem pracy organizacji, firm i instytucji sektora kultury, który skoncentrowany jest na rozwoju ilościowym i jakościowym widowni. Na warsztatach nie zostały podane gotowe uniwersalne sposoby/recepty i zdajemy sobie wszyscy sprawę, że audiencje development do proces długofalowy, który stawia widza w centrum codziennych działań instytucji kultury– ale przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy i wymiany doświadczeń możemy podjąć w dalszej części projektu próby budowy widowni podczas wspólnej organizacji kilku wydarzeń kulturalnych, a przyszłości przenieść te doświadczenia do naszej codziennej pracy.

3 maja z GDK

Goleniowski Dom Kultury zaprasza na wspólne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

10:30 - Msza za Ojczyznę w Kościele św. Katarzyny

11:30 - Złożenie kwiatów pod tablicą pamiatkową przy kościele św. Katarzyny (kwiaty składa oficjalna delegacja Gminy Goleniów oraz Związki Kombatanckie)

12:15 - Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości

13:00 - koncert plenerowy zespołu Wood and Brass Band (fontanna, koło kawiarni Amrozja)

Warsztaty GDK

gdk_logo_przezroczysteZgodnie z umową przyznania pomocy nr 00312-6930-UM1640510/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 Goleniowski Dom Kultury realizuje projekt „Warsztaty na wsiach Gminy Goleniów- Kliniska, Krępsko, Żółwia Błoć, Burowo, Święta”

W ramach projektu odbywają się warsztaty z: decoupage, florystyki, garncarstwa, tworzenia biżuterii, witrażu, wikliniarstwa, warsztaty teatralne oraz folklorystyczne.

Harmonogram warsztatów w poszczególnych wsiach:

KLINISKA

maj- decoupage- tel. 723 42 50 93

czerwiec- florystyka- tel. 692 15 88 34

lipiec, sierpień, wrzesień- garncarstwo- tel. 533 10 10 16

październik, listopad, grudzień- tworzenie biżuterii- tel. 724 70 46 96

KRĘPSKO

czerwiec- wikliniarstwo,tel.507 66 36 00

lipiec, sierpień, wrzesień- tworzenie biżuterii- tel. 724 70 46 96

październik- florystyka- tel. 692 15 88 34

ŻÓŁWIA BŁOĆ

sierpień, wrzesień- warsztaty teatralne, tel. 518 93 22 06

BUROWO

kwiecień- florystyka, tel. 692 15 88 34

ŚWIĘTA

kwiecień, maj, czerwiec, tworzenie biżuterii, tel. 724 70 46 96

lipiec, sierpień- witraż, tel. 668 41 61 79

wrzesień- warsztaty folklorystyczne, tel. 790 78 63 98

październik, listopad, grudzień- garncarstwo, tel.533 10 10 16

 

Zapisy na warsztaty -telefonicznie u prowadzących.

Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie

gdk_logo_przezroczysteOgłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: „Wykonywanie usług sprzątania na terenie Goleniowskiego Domu Kultury, Bramy Wolińskiej, Teatrze Brama w roku 2012"

Goleniowski Dom Kultury informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia

na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:

„Wykonywanie usług sprzątania na terenie Goleniowskiego Domu Kultury, Bramy Wolińskiej, Teatrze Brama w roku 2012" żadna z firm nie spełniła kryterium ceny 7.000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych ). Wszystkie złożone oferty przewyższały przeznaczoną przez zamawiającego kwotę na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym umowa na w/w zamówienie nie zostanie zawarta z żadnym z oferentów.

Zachodniopomorskie forum Kultury

MKIDNPROJEKT „Zachodniopomorskie forum Kultury-sieć animatorów w działaniu”

To tytuł projektu opracowanego przez Zachodniopomorskie Forum Kultury. Liderem projektu i koordynatorem jest Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim. W jego realizację zaangażowane są inne podmioty - aktywni członkowie ZFK, tj. Złocieniecki Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, Goleniowski Dom Kultury, Nowogardzki Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach, Kamieński Dom Kultury, Sławieński Dom Kultury, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin Expo, Fundacja Kultury i Sortu „Prawobrzeże”.

Koncepcję projektu opracowaliśmy wspólnie podczas dwudniowego spotkania Forum w Starej Studnicy 14-15 listopada 2011 r. Przyjęliśmy, że celem głównym naszego projektu jest wzmocnienie i rozszerzenie Zachodniopomorskiego Forum Kultury, jako sieci podmiotów kultury w regionie. Celami szczegółowymi naszego sieciowego działania w 2012 r. będzie podnoszenie kompetencji w zakresie: „rozwoju widowni” oraz „zmiany społecznej”.

Projekt zakłada finansowanie naszych cokwartalnych spotkań, wzmocnionych przez zewnętrznych ekspertów, cykl czterech dwudniowych warsztatów dla pracowników z poszczególnych instytucji biorących udział w projekcie, organizację trzech wydarzeń artystycznych w wybranych podczas warsztatów miejscowościach (łączących wiedzę zdobytą podczas warsztatów na temat „rozwoju widowni” i „zmiany społecznej”). Dodatkowo chcemy wyprodukować film dokumentalny i wydać broszurę podsumowującą projekt.

Na ww. działania otrzymaliśmy dofinansowanie z MKiDN w wysokości 64 700 zł.

 

Akademia Teatru Alternatywnego

brama_warsztatySzanowni Państwo, drodzy Przyjaciele i Koledzy,

z ogromną radością pragniemy ogłosić nabór do I edycji Akademii Teatru Alternatywnego w Goleniowie. Do pilotażowej Akademii pragniemy zaprosić 15 animatorów kultury z całej Polski. W trakcie 10-ciu czterodniowych zjazdów wezmą oni udział w warsztatach teatralnych oraz zajęciach teoretycznych. Zwięczeniem Akademii będzie 15 projektów przygotowanych przez jej uczestników. Udział w Akademii jest bezpłatny, oferujemy uczestnikom spanie i wyżywienie, postaramy się także w miarę możliwości finansowych zwrócić koszty podróży przyjeżdzającym z dalszych części Polski.Pierwszeństwo udziału będą mieli uczestnicy mieszkający lub/i działający w małych miejscowościach. Akademia zostanie sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 31 marca 2012 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie „rekrutacja ATA".

Newsletter

colorart2020 modul

logo EKDUSBMK

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

pl. Bramy Wolińskiej 1

72-100 Goleniów

tel. +48 91 418 95 90

 

Deklaracja dostępności