iphone porn
porn for iphone
mobile gay porn

Uniwersytet Trzeciego Wieku

uni_logo

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku to:

174 zadeklarowanych członków. Comiesięczne wykłady połączone z pokazami (śr. frekwencja wynosi ok. 40-50 osób)‏
Tematyka wykładów: „Jak człowiek słyszy?”, „Zwyczaje i obyczaje pogańskie zachowane w kulturze narodu”, Gawęda o Pomorzu”, „Pielęgnacja cery zimą”, „Resetowanie genów młodości”, „70-ta rocznica Katynia i deportacji”, „Bezpieczny senior”, „Prawo karne na co dzień”

Grupy zainteresowań:

KOMPUTEROWA – zajęcia w dwóch grupach,
SPORTOWO-REKREACYJNA – ćwiczenia w sali gimnastycznej dostosowane do potrzeb i możliwości ćwiczących oraz wyjazdy na basen do Gryfina,
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA – sekcja rowerowa (sobotnie wycieczki po Gminie Goleniów), sekcja wyjazdów autokarowych (Zakopane, Gryfino, Trzebiatów, Kołobrzeg, Bawaria -Niemcy, Litwa),
‏JĘZYKÓW OBCYCH – język angielski (jedna grupa); język niemiecki (dwie grupy).

galeria

Polecamy:

artysci24

caffa

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA

Kultura Online

zfk_modul

btn_gm_foto_banner

btn_program_aktywnych_spolecznosci_banner

klub_scena

Google ART Project

Ciekawe artykuły

art_program_aktywnych_spolecznosci

Program jest kontynuacją Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności realizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności lokalnej CAL od 2006 roku. Od  2010 Program Aktywnych Społecznośc jest realizowany w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, którego celem jest trafianie do ludzi, grup i instytucji związanych z aktywizacją i animacją społeczną ukierunkowaną na pracę w środowisku i organizowanie społeczności lokalnej. Program Aktywnych Społeczności jest ogólnopolski.

Cele Programu AS

Poprzez program staramy się odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności, zarówno tych działających prężnie, doświadczonych, jak też owych rozpoczynających pracę animacyjną. Co jest ważne dla „społeczności w działaniu”? Przede wszystkim możliwość prezentacji tego, co robi (publikacja, film), partnerstwo – korzystanie z doświadczenia innych, docenienie na poziomie ogólnopolskim, zainteresowanie, wsparcie, promocja działalności.

Działania

Refleksja – wypracowanie i wdrażanie Modelu Aktywnych Społeczności
Edukacja: animatorów, liderów – wsparcie w promocji działań lokalnych, odpowiedź na indywidualne potrzeby grup i instytucji
Angażowanie – publiczności lokalnej w aktywizację i poszerzanie swojej działalności
Wsparcie – organizacja warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych
Promocja – media, strona Internetowa, spotkania promocyjne

Program przyjmie kształt konkursu opartego o stronę Internetową i media lokalne. Do programu będzie można zgłosić każdą inicjatywę z regionu, która przyczynia się do propagowania wartości (filarów), o których mówimy w modelu Aktywnej Społeczności. Model został wypracowany przy współpracy z animatorami regionalnymi. Mówi o tym, jakie aspekty są ważne w rozwoju społeczności. Na model składa się szereg cech, którymi wyróżnia się w naszym rozumieniu idealna Aktywna Społeczność (współpracująca, solidarna, bezpieczna, zaradna, ucząca się). Cechy idealnej Aktywnej Społeczności to jednocześnie pewne kierunki, wskazówki dla wspólnot stale będących w procesie i chcących się rozwijać. Prezentowany przez nas model Aktywnej Społeczności zawiera jednocześnie narzędzia, kluczowe elementy o które należy zadbać w społeczności by zapewnić jej zrównoważony rozwój. Narzędzia te nazwaliśmy filarami Aktywnej Społeczności i są to: partnerstwo, miejsce, głos, usługi i działanie, edukacja i wsparcie.

Z informacją o konkursie trafiamy do społeczności przez media i stronę Internetową ale przede wszystkim przez bezpośredni kontakt animatora z liderami, grupami, organizacjami. Inicjatywy będą zgłaszane przez formularz na stronie AS. Na przełomie maja i czerwca 2011 odbędą się prezentacje inicjatyw. Poprzez stronę będziemy informować, gdzie i kiedy można zobaczyć, jak działają inni. Ze zgłoszonych inicjatyw zostanie wybranych 50, które następnie poddane będą głosowaniu Internautów. Te, które otrzymają najwięcej głosów zostaną wyróżnione statuetkami i dyplomami. Zostaną też zaproszone na warsztaty filmowe, dzięki którym wyposażymy ich w narzędzia auto-promocyjne. Przy pomocy fachowców zrealizują filmy o działalności w swojej społeczności. Ich działania będą też opisane w publikacji prezentującej dobre praktyki.

Przez cały czas zgłaszania inicjatyw będzie można skorzystać ze wsparcia animatora regionalnego. Wsparcie to będzie miało formę warsztatów, konsultacji.

Program Aktywnych Społeczności ma się przyczynić do refleksji na poziomie lokalnym i ponadlokalnym na temat animacji i aktywizacji społecznej. Ma promować, wpierać i inspirować.

Wizerunek Aktywnych Społeczności
Jako że zależy nam na prestiżu programu – istnieje potrzeba zadbania o jego wizerunek, który będzie spajał inicjatywy w całej Polsce, stanie się niejako marką firmującą działalność społeczną. Zostanie stworzony logotyp nawiązujący do promowania aktywności społecznej – inspiracją będzie jabłko będące od pięciu lat symbolem Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności. Na spotkaniach, warsztatach, imprezach pojawi się roll up Aktywnych Społeczności. Na stronach organizacji – baner z logotypem. Chcemy doprowadzić do tego, by znak ten jednoznacznie kojarzył się z jakością działania, był rozpoznawalny. Da to grupom przyłączającym się do programu poczucie wyjątkowości, więzi z innymi, przynależności do wyjątkowej sieci ogólnopolskich działaczy. Budowanie wizerunku programu, dbanie o jego prestiż zapewnić mają nam zorganizowane spotkania promocyjne.

Strona internetowa
Strona jest niezbędnym narzędziem komunikacji i promocji programu. Umożliwi społecznościom zaprezentowanie swoich działań szerokiej grupie odbiorców, będzie platformą, poprzez którą inni zagłosują na najciekawsze inicjatywy, stanie się kompendium wiedzy na temat animacji i aktywizacji społecznej. Na stronie zostanie zamieszczony formularz zgłoszeniowy, informacja o modelu, powstające publikacje i filmy, zdjęcia i relacje ze spotkań, warsztatów, szkoleń.

HARMONOGRAM 2011

Styczeń - czerwiec
Promocja publikacji „Aktywne Społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk”
Praca nad wizerunkiem Programu Aktywnych Społeczności, Stworzenie logotypu, strony internetowej, materiałów promocyjnych.

Czerwiec – grudzień
Wypełnianie treścią strony Internetowej – pokazanie historii Aktywnych Społeczności, prezentacja archiwalnych wydarzeń, zapraszanie do zgłaszania się do programu

HARMONOGRAM 2012

Styczeń – luty
• Promocja  programu, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej odsłony programu.

Marzec – kwiecień
• Wsparcie społeczności przez animatorów regionalnych

Maj – czerwiec
• Prezentacja inicjatyw.

Lipiec – sierpień
• Głosowanie poprzez stronę Internetową.

Wrzesień – grudzień
• Wsparcie warsztatowe. Robienie filmów i zbieranie materiałów do publikacji.

 

REKRUTACJA Aktywnych Społeczności będzie się odbywać poprzez formularz zamieszczony na stronie: http://www.aktywnespolecznosci.pl/

katalog_dobrych_praktyk

Źródło: http://www.cal.org.pl/

nowa_jakosc_dzieciecej_zabawy

Nowa jakość dziecięcej zabawy

tekst: Agnieszka Tarczykowska

"Mamo, tato, co wy na to?” to pomysł Goleniowskiego Domu Kulturyna promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu całych rodzin.Projekt ruszył rok temu, w listopadzie. Przez siedem miesięcy skorzystałoz niego ponad 60 rodzin. Pomysł na wspólną twórczą zabawę spotkał sięz ogromnym uznaniem rodziców i wielką radością dzieci.

– Wszystko wzięło się z idei animacji środowiskowej i odpowiedzina potrzeby mieszkańców – przyznaje Zbigniew Łukaszewski, dyrektorGoleniowskiego Domu Kultury. – Mieliśmy zawsze ciekawe propozycje dlamłodzieży i seniorów, osoby w wieku 35 plus nie wymagają wielu bodźcówze strony domu kultury, ta grupa wiekowa sama sobie zagospodarowujewolny czas poprzez puby, kino, koncerty, spotkania towarzyskie, natomiastNowa jakość dziecięcej zabawytekst Agnieszka TarczykowskaDom KulturyGmina GoleniówzachodniopomorskieTak krawiec kraje… 29Dom kultury122 123Gmina Goleniów 30zachodniopomorskiewielokrotnie słyszałem, że warto byłoby stworzyć coś dla najmłodszych.Przełomem była moja wizyta na Dniach Rodziny w Niemczech. Gdy wróciłemstamtąd, zabraliśmy się do pracy nad projektem. Jedna z wersji zakładałaudział studentów. Z różnych przyczyn ze studentami nie wyszło,wyszło za to z przedszkolami, które wbrew moim obawom zareagowałyna propozycję bardzo pozytywnie i tak udało nam się zorganizować osiemspotkań z cyklu „Mamo, tato, co wy na to?”.

Od samego początku pomysł zyskał popularność wśród rodzicówi dzieci biorących udział w projekcie. Na pierwszym spotkaniu stawiło się21 rodzin, a jeszcze więcej rodziców wyraziło chęć uczestnictwa. W baziedanych domu kultury ostatecznie znalazło się kilkadziesiąt rodzin zainteresowanychprojektem. Skąd taki entuzjazm? Zajęcia w ramach projektu toswoista terapia dla dziecka polegająca na wyrażaniu emocji poprzez malowanie,rysowanie, rozmowę, śpiew, taniec, jednym słowem wspólne byciew bezpiecznym i przyjaznym dla dziecka miejscu. To także uczestnictworodzica w świecie dziecka.

– Gdy zapisaliśmy się na zajęcia, nie wiedzieliśmy, że zabawabędzie polegać także na naszym zaangażowaniu – mówi Anna Banasiak. –Moje dzieci świetnie się bawiły, zresztą ja też. Cieszę się, że ktoś pomyślało projekcie dla maluchów i o tym by zaangażować we wspólne działanierodziców. Braliśmy udział w prawie wszystkich spotkaniach. Nie miałamdo tej pory pojęcia, że naszym dzieciom brakuje takiego właśnie kontaktuz nami, opartego na wspólnej zabawie, tworzeniu i rozmowie, bez pośpiechui, co ważne, z udziałem obojga rodziców. Synek, który ma pięć lati trzyletnia córcia bawili się znakomicie, stali się bardziej otwarci. Szybkozaakceptowali kolegów i koleżanki, czuli się bezpiecznie wśród znajomychnauczycielek i byli spokojni, bo wiedzieli, że mam dla nich czas i w trakciezajęć nie liczy się nic więcej, jesteśmy dla siebie.

– I zacieśnianie kontaktu z dzieckiem – dopowiada Marta Wlaźlińska.– Ale też obserwowanie jego twórczej pracy i kreowanie rzeczywistościz poziomu nocniczkowego. Dla mnie te spotkania były ważne jeszcze z jednegopowodu. Córka jest jedynaczką, szukamy więc okazji, żeby bywałaz rówieśnikami, uczyła się od innych dzieci zabawy w grupie i miała dobrykontakt z dziećmi. To się z pewnością udało osiągnąć dzięki „Mamo, tato,co wy na to?”. W Goleniowie mieszkamy od niedawna. Jeszcze nie znalazłampracy, ale znalazłam nowych znajomych, właśnie dzięki projektowi.Każde spotkanie było tematycznie inne, wszystkie realizowały jeden zasadniczycel – zbliżyć dzieci i rodziców, pomóc im znaleźć wspólny językw zabawie i w przebywaniu z sobą.

"Chodziło nam głównie o integracjęrodzin, o wspólne przebywanierodziców z dziećmi i aktywneuczestnictwo w ich świecie."

– Chodzi o to, żeby rodzice, zamiast biernie przyglądać się zabawiedzieci, wzięli w niej udział – tłumaczy Katarzyna Roszko, dyrektorPrzedszkola nr 5 w Goleniowie. – By dorośli znaleźli w sobie pierwiastekspontaniczności, beztroski, niewymuszonej radości, bo przecież w każdymz nas jest coś z dziecka – i zamiast przed telewizorem, spędzili ten czas nawartościowej zabawie całą rodziną. A każde z przedszkoli w inny sposóbpróbowało zachwycić maluchy i rodziców. Były tańce, rysowanie i malowanie,układanie bukietów z liści, granie na instrumentach, ale przedewszystkim była wspólna zabawa dzieci i rodziców. Potem pomysły poznanena zajęciach można wykorzystać podczas zabaw z dzieckiem w domu.

– Wiele pomysłów podpatrzonych na zajęciach przeniosłam nadomowy grunt – zdradza Anna Banasiak. – Dzieci szybko się nudzą, lubiązmiany, nowe pomysły na zajęcie ich czasu. Rodzice często główkują, czym124 12530tu jeszcze zainteresować malucha. Nie każdy jest na tyle pomysłowy, żebysamemu coś wykombinować. Podczas zajęć wielu z nas czerpało pomysłyi wykorzystuje je do tej pory w domu.

Udział w projekcie był bezpłatny. Koszty zakupu potrzebnychmateriałów ponosił dom kultury. Wszystkie osoby, które przygotowywałyprogram i uczestniczyły w nim, robiły to społecznie. Spotkania trwały domaja tego roku. Za każdym razem zajęcia organizowało jedno z goleniowskichprzedszkoli, spośród tych, które zgłosiły się do projektu.

– Chodziło nam głównie o integrację rodzin, o wspólne przebywanierodziców z dziećmi i aktywne uczestnictwo w ich świecie. Idea spotkańjest taka, by dzieci nie zajmowały się sobą same, ale by mogły spędzić dwie,trzy godziny przede wszystkim z rodzicami – tłumaczy Beata Reginia, koordynatorprojektu.

Już pierwsza z ośmiu odsłon projektu pokazała, jak wiele radościi pożytku daje wspólna, twórcza zabawa rodziców z dziećmi, zwłaszcza gdyrodzice na co dzień nie mają czasu dla pociech.

– Człowiek pracuje siedem dni w tygodniu od rana do późnegopopołudnia, potem obiad, sprzątanie i nie ma czasu na wymyślanie ciekawychzabaw dla dziecka, nie poświęca się mu też tyle, ile by się chciało– przyznaje Patrycja Domańska, mama dwuipółletniej Gabrysi. – Zajęcia z cyklu „Mamo, tato, co wy na to?” dają taki komfort, że człowiek idzie nagotowe, o niczym nie myśli, nic nie przygotowuje, wie, że zabawa będziedoskonała, a dziecko na pewno nie będzie się nudzić. To też swoista odskoczniaod codzienności. Dzieci zauważają takie zmiany, a ich świat stajesię dużo bogatszy, gdy pojawia się w nim różnorodność.

Projekt pomógł zacieśnićwspółpracę między domemkultury a przedszkolami orazwciągnąć do działania OPS.

Zajęcia integrują również rodziców i włączają ich oboje w opiekęnad dzieckiem. – Zazwyczaj jest tak, że mama zajmuje się dzieckiem,w projekcie jest miejsce dla obojga rodziców, bo pomysł już w nazwie zakłada,że tata także uczestniczy w zabawie – dodaje Beata Reginia. Najlepszymprzykładem tego, jak ojcowie świetnie radzą sobie w opiece naddziećmi, jest podejście Piotra Chwalisza z Białunia pod Goleniowem, tatybliźniaczek, który uczestniczył niemal we wszystkich zajęciach.

– Podoba mi się idea pracy ojców z dziećmi, to właśnie jest mocnypunkt projektu – uważa Piotr Chwalisz. – Nasze dzieci nie chodzą do przedszkola,wychowujemy je w domu, dlatego to bardzo ważne, że od czasu doczasu mają możliwość przebywania z innymi maluchami. Już czekamy nakolejne edycje.

Jak podkreślają uczestnicy, projekt spośród wielu plusów majeszcze ten, że spotkania organizowane są raz w miesiącu. – Nie ma więcmowy o tym, że się znudzi, przeciwnie, czekamy z utęsknieniem na kolejnespotkanie – podkreśla Patrycja Domańska.

Pierwszy cykl projektu „Mamo, tato, co wy na to?” realizowanegoprzez Goleniowski Dom Kultury i goleniowskie przedszkola zakończyłsię w czerwcu 2010. Niedługo potem kontynuację projektu rozpocząłOśrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie. Każdy z czterech warsztatówodbywa się pod innym hasłem, wszystkie jednak spotkania mają ten samcel – promowanie zdrowego stylu życia i aktywne spędzanie wolnego czasuna rodzinnej zabawie.

Już podczas podsumowania projektu „Mamo, tato, co wy nato?” rodzice dopominali się o kolejne edycje. – Teraz nie wyobrażam sobie,żeby jedna sobota w miesiącu nie upływała pod znakiem projektu –przyznaje Anna Banasiak. – Wcześniej zachęciłam swoje koleżanki, żeby 

też skorzystały i zapisały się do bazy domu kultury. Zawsze po tych spotkaniachjesteśmy z dziećmi pełni energii, inspiracji i nowego twórczegomyślenia. Wracamy do domu z głową pełną pomysłów. Ja już czekam najesień, bo wiem, że „Mamo, tato” wraca.

Organizatorzy mogą być pewni, że projekt zmienił wiele w sposobiemyślenia rodziców, podsunął im sporo dobrych pomysłów na wartościowespędzanie czasu z dzieckiem, pomógł też zacieśnić współpracę międzydomem kultury a przedszkolami oraz wciągnąć do działania OPS.

Jesienią rozpocznie się kolejna edycja spotkań „Mamo, tato, cowy na to?”, organizatorzy szykują nowości, wśród nich są zajęcia w plenerze.– Kolejne edycje muszą być, bo taka jest potrzeba, a pomysł zyskał dużeuznanie i popularność w lokalnym środowisku. Przez wakacje omówiliśmyz rodzicami wizję kolejnej edycji i mamy już pomysły na nowe spotkania.Będzie ciekawie – zapewnia Beata Reginia.

Źródło: http://www.cal.org.pl/

galeria

{joomplucat:63 limit=20}

dk_jako_rzezba_spol

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów
tel. +48 91 418 26 88

pl. Bramy Wolińskiej 1
72-100 Goleniów
tel. +48 91 418 95 90

e-mail: gdk@goleniow.pl

Używamy cookies w celach świadczenia usług oraz statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się, jak używamy plików cookie, kliknij tutaj.

Zgadzam się na używanie cookies.